Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to międzynarodowa organizacja założona w 1961 roku w celu stymulowania postępu gospodarczego i handlu światowego. Obecni członkowie to Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowy Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Konwencja ustanawiająca OECD została podpisana 14 grudnia 1960 r. przez 18 krajów europejskich, Stany Zjednoczone i Kanadę i weszła w życie 30 września 1961 r. Stanowiła przedłużenie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej ( OEEC), powołanej w 1948 r. w celu koordynowania wysiłków na rzecz odbudowy gospodarki Europy w ramach planu Marshalla.

Jednym z podstawowych celów OECD jest osiągnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz podniesienie standardu życia w krajach członkowskich; jednocześnie kładzie nacisk na utrzymanie stabilności finansowej. Ważnym celem OECD jest również koordynacja pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się.

    Hasła encyklopedii na tę literę