Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Obszar S (z ang. social)

Sprawy społeczne, poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, walka z dyskryminacją, równość płci czy kwestie zabezpieczenia społecznego. Biznes realizujący ten aspekt to biznes przyjazny lokalnym społecznościom, otwarty na dialog i stosujący właściwe praktyki wobec pracowników, konsumentów czy dostawców.

W tym obszarze, zgodnie z „Agendą 2030” ONZ, szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji, w tym w szczególności przeciwdziałanie korupcji, rozwiązanie problemu głodu, dbałość o zdrowie i jakość życia, jakość edukacji, budowa zrównoważonych miast, pobudzanie wzrostu gospodarczego zapewniającego produktywne zatrudnienie i godziwe warunki pracy.

    Hasła encyklopedii na tę literę