Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Obszar E (z ang. environment)

Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. W tym zakresie przedsiębiorstwo wdrażające kryteria ESG koncentruje się na takich zagadnieniach, jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz racjonalna gospodarka zasobowa, w tym wodna i gospodarka odpadami.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego, rządy dążą do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i dołożą starań, by było to nie więcej niż 1,5°C. Obok przeciwdziałania wzrostowi temperatur, celem państw jest przystosowanie się do tych zmian, których nie uda się uniknąć, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa żywnościowego.

Unia Europejska stawia sobie w tym obszarze szczególnie ambitne cele – zgodnie z postanowieniami „Europejskiego Zielonego Ładu”, UE ma stać się neutralna klimatycznie do 2050 r. Środkiem do tego celu ma być w szczególności uniezależnienie rozwoju gospodarczego od zużycia surowców naturalnych. W zakresie sprawiedliwości klimatycznej, Unia dąży do zapewnienia, aby wszystkie regiony i wszyscy obywatele Unii uczestniczyli w sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku zrównoważonego systemu gospodarczego, w którym żadna osoba i żadne miejsce nie zostały pominięte.

    Hasła encyklopedii na tę literę