Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Neuroróżnorodność

Jako ważny element różnorodności społecznej jest pojęciem stosunkowo nowym. Jego podstawowym celem jest oznaczenie różnic w tym, jak skonstruowany jest mózg człowieka, a w szczególności funkcjonujące w nim połączenia neuronalne. Dotychczas sądzono, że istnieje pewna określona ilość typowych i funkcjonalnych połączeń neuronalnych, jednak okazało się, że jest ich znacznie więcej. Przejawiają się one w procesach psychicznych i zachowaniu danej osoby.

Źródło: https://atypowi.org/neuroroznorodnosc/

    Hasła encyklopedii na tę literę