Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Najlepsze Dostępne Techniki (z ang. Best Available Technology, BAT)

Termin „Najlepsze Dostępne Techniki” jest zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony środowiska (POŚ) jako najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych mających na celu zapobieganie emisjom lub, jeśli jest to praktycznie niemożliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

Poszczególnym słowom POŚ nadaje poniższe znaczenie:

  • technika jest to zarówno technologia stosowana w instalacji, jak i sposób, w jaki instalacja została zaprojektowana, wybudowana, eksploatowana oraz likwidowana,
  • dostępne techniki są to techniki o stopniu rozwoju zapewniającym możliwość praktycznego ich stosowania w przemyśle, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne i techniczne oraz rachunek kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, uzyskanych dzięki ich wdrożeniu,
  • najlepsze techniki są to najbardziej efektywne techniki w ochronie środowiska jako całości.

    Hasła encyklopedii na tę literę