Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (z ang. Intergovernmental Panel on Climate Change)

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), panel Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) w 1988 r.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) z siedzibą przy WMO w Genewie w Szwajcarii ) ocenia recenzowaną literaturę i praktyki branżowe w celu określenia wpływu i możliwych reakcji na zmianę klimatu związaną z globalnym ociepleniem. Chociaż nie prowadzi własnych badań, jej członkowie – podzieleni na trzy grupy robocze i grupę zadaniową – gromadzą raporty od setek naukowców i decydentów z całego świata. Są one analizowane i rozpowszechniane jako specjalne dokumenty lub jako bardziej kompleksowe raporty oceniające.

W 2007 roku IPCC podzielił się z Alem Gorem Pokojową Nagrodą Nobla za rozpowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.

W latach 1990-2021 IPCC opublikowało sześć raportów oceniających (AR1 – AR6) i kilka raportów specjalnych opisujących obecny stan gazów cieplarnianych (GHG) w atmosferze ziemskiej, trendy w emisjach gazów cieplarnianych oraz ich prawdopodobny wpływ na procesy atmosferyczne, gospodarki, i ekosystemów. Raporty zawierały również prognozy przy użyciu zestawu naukowych technik modelowania, aby przewidzieć stan kilku zmiennych (średnie temperatury powietrza przy powierzchni, poziom mórz, średnie pH oceanu, zasięg lodu morskiego, częstotliwość suszy itp.) do roku 2100.

    Hasła encyklopedii na tę literę