Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Matching time

W wolontariacie pracowniczym czas pracy w pełni przeznaczony na wolontariat lub przyzwolenie pracodawcy na wolontariat lub inne działania społeczne w czasie pracy.

Pracodawca ma możliwość oddania tego czasu do dyspozycji pracownikom lub zorganizowania w czasie pracy działań dla zainteresowanych pracowników w ramach tzw. „Dnia wolontariusza” lub „Dnia dla społeczności”.

Matching time nie jest wymogiem do realizacji wolontariatu pracowniczego i niektóre programy działające w Polsce nie wspierają swoich pracowników poprzez oferowanie czasu pracy z przeznaczeniem na wolontariat lub działania społeczne. Wolontariusze w takim przypadku działają w swoim czasie wolnym.

Więcej informacji:

    Hasła encyklopedii na tę literę