Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Matching fund

W wolontariacie pracowniczym mechanizm, w którym wolontariusz, który przepracuje na rzecz  organizacji określoną liczbę godzin, uzyskuje na jej rzecz ustaloną kwotę w formie grantu lub darowizny.

W polskim wolontariacie pracowniczym jest to rzadko spotykanym rodzajem wsparcia wolontariuszy. Z „III Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego” wynika, że w matching fund angażowało się jedynie 7% pracowników.

Więcej informacji:

    Hasła encyklopedii na tę literę