Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Luka emisyjna (z ang. Emissions gap)

Lukę emisyjną szacuje się jako różnicę między przewidywanymi globalnymi emisjami gazów cieplarnianych (GHG) przy założeniu pełnej realizacji zobowiązań dotyczących łagodzenia skutków, które kraje złożyły na 2030 r., a emisjami w ramach ścieżek najniższych kosztów zgodnych z długoterminowym celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego wzrost średniej temperatury do „znacznie poniżej 2°C” i dążenie do ograniczenia jej do 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

    Hasła encyklopedii na tę literę