Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Łańcuch dyskryminacji

(ang. discrimination chain) ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, czyli łańcuch zdarzeń, który zaczyna się od zwykłych przekonań i stwierdzeń, które niezweryfikowane w odpowiednim momencie, rozwijając się i wpływając na prowadzone działania, mogą prowadzić do naruszeń i konsekwencji prawnych.

Źródło: https://rownoscwbiznesie.info/

    Hasła encyklopedii na tę literę