Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Konkluzje BAT

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (POŚ), pojęcie to oznacza dokument sporządzony na podstawie tzw. dokumentu referencyjnego BREF, przyjmowany w drodze decyzji przez Komisję Europejską.

W dokumencie tym sformułowane są wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji.

Dokumenty te służą jako punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego.

    Hasła encyklopedii na tę literę