Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

IPBES (z ang. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)

Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) jest niezależnym organem międzyrządowym ustanowionym przez państwa w celu wzmocnienia interfejsu nauka-polityka w zakresie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, długoterminowego dobrostanu ludzi i zrównoważony rozwój. Zgormadzeni w niej badacze, sprawdzają stan obecnej wiedzy na temat utraty bioróżnorodności na świecie, po czym gromadzą te dane w formie raportów. Pierwszy z nich, opublikowany w 2019 roku, wskazywał – na bazie 15 tys. artykułów naukowych – że co ósmy gatunek na świecie jest zagrożony wyginięciem.

Została założona w Panama City 21 kwietnia 2012 r. przez 94 rządy.

    Hasła encyklopedii na tę literę