Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Gender (rodzaj, płeć społeczno-kulturowa)

Zespół cech, zachowań, działań, atrybutów, postaw, ról społecznych przypisany mężczyźnie i kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. Różne role i zachowania mogą prowadzić do nierówności płci (tj. różnice między mężczyznami i kobietami systematycznie dają korzyść jednej grupie). O tym, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, decyduje przede wszystkim kultura (we współczesnych teoriach dotyczących gender także płeć biologiczna jest konstruktem społecznym), która wyznacza kobiecie i mężczyźnie odmienne role płciowe, a one stają się wzorcami zachowań wymaganymi przez społeczeństwo.

Wyznaczanie ról płciowych opiera się na podkreślaniu różnicy płci poprzez podział pracy, legitymizację pewnej pozycji społecznej, seksualizację, a bazuje na przekonaniu, że społeczne różnice ról płciowych są niezmienne. Nauka o gender wykazała, że jego definicja zmienia się w zależności od warunków społecznych, politycznych, kulturowych.

Gender nie jest stały, więc i my możemy wpływać na jego kształt, choćby w celu zniesienia nierówności płci. Gender studies wywodzą się wprost z tradycji women’s studies, których powstawanie datuje się na początek Drugiej Fali, czyli tzw. Drugiego Ruchu Kobiecego, rozwijającego się od 1968 r. (kategoria kobiecości została tu zastąpiona szerszą – gender). Gender słownikowo oznacza rodzaj, męski lub żeński, w gramatyce.

W literaturze polskiej często występuje w brzmieniu oryginalnym lub jest tłumaczony jako „płeć kulturowa” bądź „płeć społeczno-kulturowa”. Ten rodzaj męsko-żeński uwypukla cechy związane z różnicą płci, podkreśla odmienność sytuacji społecznej, predyspozycji zawodowych, szans awansowych, wzorów kariery itp. Dlatego też z pojęciem gender łączy się zarządzanie różnorodnością.

    Hasła encyklopedii na tę literę