Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Facylitacja

Facylitacja jest metodą wspierającą pracę grupy na rzecz konkretnego zadania. Szerzej Facylitacja to ułatwianie rozwoju organizacji poprzez zwiększenie efektywności wkładu interesariuszy w działania organizacji.

Odbywa się to poprzez pracę warsztatową z grupami i zespołami w firmie. Nie jest to szkolenie lub doradztwo. Każdy warsztat jest prowadzony przez facylitatora, którego zadaniem jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni oraz zaprojektowanie procesu pracy grupy tak, by grupa wypracowała plan działania, poszukiwane rozwiązania problemów albo nowy produkt lub usługę. Facylitator nie wkłada żadnej wiedzy merytorycznej, nie doradza i nie podpowiada rozwiązań, bowiem z założenia wiedza potrzebna do rozwiązania problemu należy w całości do grupy, a zadaniem facylitatora jest tę wiedzę wydobyć, uwspólnić i skierować w kierunku odpowiedniego rozwiązania. Facylitacja to takie oddziaływanie na pracę grupy osób, które umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów w możliwie najkrótszym czasie przy najpełniejszym wykorzystaniu potencjału uczestników. Jest więc metodą optymalizującą wykorzystanie zasobów (czasu, wiedzy), dla zwiększenia efektywności pracy grupowej.

Facylitacja może być wykorzystywana do wszystkich działań firmowych i może powodować współudział pracowników w wypracowaniu ważnych dla nich decyzji. Może też być wykorzystywana w badaniach rynku, czy we współpracy z partnerami w społecznościach lokalnych.

    Hasła encyklopedii na tę literę