Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

ESRS

Unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) to zestaw standardów spisany w postaci rozporządzenia delegowanego uzupełniającego dyrektywę CSRD. Określają obowiązkowe koncepcje i zasady, do których firmy sporządzające sprawozdania na podstawie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) muszą dostosować swoje oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Opracowany przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (ang. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ESRS mają na celu poprawę sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w UE pod względem dokładności, spójności, porównywalności i standaryzacji.

ESRS zostały również zaprojektowane w celu wspierania Europejskiego Zielonego Ładu oraz w zgodzie z istniejącymi ramami, standardami i przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w UE, takimi jak rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonych finansów (SFDR) i taksonomia UE.

Rozporządzenie zawiera łącznie 12 standardów. Dwa z nich definiują zasady sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz nadrzędne wymagania dotyczące ujawniania informacji. Pozostałe dziesięć dotyczy poszczególnych obszarów E, S i G.

    Hasła encyklopedii na tę literę