Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

ESG

Skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów:

  • E – Środowisko (z ang. environmental),
  • S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility)
  • G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).

Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania przeprowadzonego przez analityków niezależnych od ocenianego podmiotu.

źródło: Wikipedia

Podczas gdy termin ‘ESG’ jest zwykle używany przez inwestorów, firmy częściej posługują się terminem ‘zrównoważony rozwój’. Termin ‘CSR’ (społeczna odpowiedzialność biznesu) nie jest używany, ponieważ często jest mylnie rozumiany jedynie przez pryzmat kwestii społecznych lub jako działalność
filantropijna.

źródło: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2021

    Hasła encyklopedii na tę literę