Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Ekoznakowanie, eco-labeling

Ekoznakowanie (ang. eco-labeling) to oznaczanie produktów znakami informującymi konsumenta o oddziaływaniu produktu na środowisko. Istnieje wiele rodzajów ekoznakowania w zależności od kraju, regionu czy rodzaju działalności.

W UE przyznawanie oznaczeń ekologicznych leży w gestii Europejskiej Organizacji ds. Ekoznaku, w Polsce instytucją do tego powołaną jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Ekoznaki to informacje o produktach, które spełniają normy dotyczące środowiska wyższe niż określone prawnie. Ubieganie się o ekoetykietę jest dobrowolne, a otrzymanie jej uzależnione jest od oceny jaką produktowi wystawi komisja przyznająca znak. Najczęściej przyznawane są na okres 3 lat, po którym produkt musi poddać się kolejnej weryfikacji.

Ekoetykiety są symbolami prawnie zastrzeżonymi. Przykładami ekoznaków są m.in.: Falkon(Szwecja), Krav (Szwecja), Łabędź (Szwecja), Błękitny Anioł (Niemcy), czy Margerytka (UE).

W Polsce przyznawany jest Ekoznak. Mogą go otrzymać krajowe i zagraniczne produkty nie mające negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

Ekoetykiety to również element skutecznej strategii promocyjnej tworzącej pozytywny wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne.

Kampania „Zielone znaki”

Na początku 2004 roku do akcji zainicjowanej przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska włączyła się Fundacja Komunikacji Społecznej rozpoczynając kampanię „Zielone znaki”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na oznaczenia umieszczone na kupowanych produktach.

„Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że poprzez codzienne decyzje konsumenckie możemy – zwiększając lub zmniejszając popyt na dany produkt, czy usługę – wywierać wpływ na sposób zarządzania w firmach, tymi działami, które mają wymierny wpływ na stan otoczenia naturalnego.” – deklarują na swojej stronie internetowej organizatorzy.

    Hasła encyklopedii na tę literę