Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Ekowydajność, ekoefektywność

Ekowydajność, ekoefektywność, ecoefficiency – osiąganie wysokich wyników środowiskowych, mówiących o niskim wpływie działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Wysoką ekowydajność osiąga się m.in. dzięki:
– Redukcji zużycia zasobów
– Redukcji emisji substancji zanieczyszczających środowisko
– Redukcji produkowanych odpadów

Korzyści dla ekowydajnego przedsiębiorstwa to:
– Obniżenie rachunków (za wywóz odpadów, zużycie energii itp.) i zwiększenie dochodowości firmy
– Wzrost konkurencyjności firmy
– Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa

Ekoefektywność jest mierzona za pomocą tzw. indeksów ekoefektywności       (np. stosunek emisji dwutlenku węgla do przychodów).

Inicjatywą mającą na celu włączenie koncepcji efektywności środowiskowej do działań przedsiębiorstw europejskich jest Europejska Inicjatywa Efektywności Środowiskowej (EEEI – Eco-Efficiency Initiative), opracowana przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Europejskich Partnerów działających na rzecz Środowiska.

Więcej informacji:
B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes – programy, strategie, standardy, Warszawa 2001,  s. 276-277.

    Hasła encyklopedii na tę literę