Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał dzięki współpracy Dow Jones Indexes, STOXX Limited i SAM Group. Połączono umiejętności i bogate zasoby doświadczenia trzech partnerów: autora najbardziej znanego na świecie indeksu giełdowego, Dow Jones Indexes, wiodącego wydawcy indeksów europejskich i uznanego na świecie pioniera społecznie odpowiedzialnego inwestowania, SAM Group.

Miejsce na indeksie zależy od Oceny Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstwa (CSR), której najważniejszym elementem jest wypełnienie przez przedsiębiorstwo szczegółowej ankiety weryfikowanej następnie przez niezależnego audytora (PwC). Bierze się pod uwagę szereg kryteriów z obszarów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, którym przyporządkowano wagi.
Ponadto analizuje się związaną ze zrównoważonym rozwojem dokumentację firmy i przekazy medialne, a w końcu ma miejsce osobista konsultacja z przedstawicielami firmy.

Selekcja elementów DJSI odbywa się przez systematyczną ocenę zrównoważonego rozwoju wiodących społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw z całego świata. Dzięki temu DJSI stanowi pomost między firmami wdrażającymi zasady zrównoważonego rozwoju i inwestorami, którzy pragną czerpać zyski z ich wybitnych wyników i korzystnych relacji zysk-zwrot.

Przedsiębiorstwom DJSI zapewnia ekonomiczną mierzalność ich strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzania społeczną odpowiedzialnością, jej ryzykiem i kosztami.

Na podstawie www.sustainability-index.com

    Hasła encyklopedii na tę literę