Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

CSRD

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting (CSRD) to nowy wymóg raportowania przedsiębiorstw, którego celem jest poprawa przydatności i wiarygodności informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, zapewnienie kompleksowego obrazu wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie zrównoważonych inwestycji i podejmowania decyzji. Zobowiązuje ona wszystkie duże przedsiębiorstwa (niezależnie od tego, czy są spółkami giełdowymi czy prywatnymi) będą sporządzały raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raporty będą podlegały audytowi i będą stanowiły integralną część raportu rocznego każdej spółki. Obowiązkom będą też podlegały małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym. Ma bardziej rygorystyczne wytyczne i szerszy zakres niż NFRD i ma zastosowanie do czterokrotnie większej liczby przedsiębiorstw w całej UE.

Została ona zaproponowana przez Komisję Europejską w 2021 roku w celu zastąpienia dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). CSRD zacznie obowiązywać od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 r. lub później.

Więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana

    Hasła encyklopedii na tę literę