Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

C

Caux Round Table

Międzynarodowa sieć liderów biznesu z Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych, powstała w 1986 roku w celu łagodzenia napięć w sferze działalności gospodarczej.

Stanowisko Okrągłego Stołu w Caux:
- Światowe koła biznesu są odpowiedzialne za utrzymanie globalnego pokoju i stabilizacji;
- Wspólne przywództwo jest konieczne dla większego ożywienia i zharmonizowania świata;
- Wzajemne zrozumienie i współpraca powinny być oparte o najważniejsze wartości moralne i odpowiedzialne działanie jednostek;

Zadania Okrągłego Stołu w Caux:
- Rozwinięcie konstruktywnych stosunków ekonomicznych i społecznych między krajami reprezentowanymi przez uczestników Okrągłego Stołu
- Przyjęcie wspólnych zobowiązań wobec reszty świata – przykładem takich zobowiązań są Zasady prowadzenia działalności gospodarczej (1994).

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej:
- Dokument nawiązuje do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zmian zachodzących w sferze społecznej, politycznej i ekonomicznej na całym świecie;
- Definiuje podstawowe obowiązki, konkurentów i wspólnot lokalnych;
- Za główne zasady prowadzenia działalności gospodarczej uznaje:
- Odpowiednie zachowanie biznesowe;
- Odpowiedzialność wobec interesariuszy;
- Ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej;
- Zgodność z prawem;
- Poszanowanie dla środowiska;
- Poszanowanie reguł prawnych;
- Wielostronna wymiana handlowa.

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż