Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Cause Related Marketing

Cause Related Marketing to połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. CRM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych.

Celem biznesu jest uzyskanie jak najgłębszego zaufania i jak najlepszych relacji z konsumentami, poprawa wizerunku firmy na rynku a w końcu wzrost sprzedaży. Z drugiej strony na rynku istnieją organizacje non-profit, dla których wsparcie przez administrację państwową maleje i muszą one szukać innych źródeł dotacji aby zapewnić realizację celów społecznych w przyszłości.

Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich stron, pozwalającym na wynik win-win jest Cause Related Marketing. Firmy dzięki CRM poprawiają swój wizerunek na rynku, odnotowują wzrost sprzedaży, zyskują lojalność wobec marki. Organizacje pozarządowe natomiast mają możliwość zebrania funduszy np. na opiekę medyczną, poprawę sytuacji potrzebujących, edukację, ochronę środowiska naturalnego, wspieranie kultury i sportu. To firmy decydują o wyborze problemu społecznego, w którego rozwiązaniu chcą uczestniczyć.

Korzyści dla przedsiębiorstw:
– wzrost lojalności konsumentów;
– wzrost wrażliwości społecznej i motywacji pracowników;
– poprawa reputacji i wizerunku społecznego;
– wzrost sprzedaży.

Korzyści społeczne:
– organizacje pozarządowe efektywnie realizują swoje cele statutowe;
– wzrasta poziom zaangażowania w realizację ważnych celów społecznych;
– organizacje zyskują lepszy wizerunek społeczny i dzięki temu są w stanie mocniej zaangażować się w inne programy.

Przykłady CRM
:

1. Program „Podziel się posiłkiem” firmy Danone. Celem programu jest walka z niedożywieniem dzieci poprzez zbieranie środków na sponsorowanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach.

2. Akcja „Podaruj dzieciom słońce” organizowana przez firmę Procter&Gamble i Fundacje Polsat, której celem jest rozwiązanie konkretnego problemu dotyczącego zdrowia dzieci poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

Więcej:
www.crm.org.uk
www.podzielsieposilkiem.pl
www.danone.pl
www.pg.pl/slonce04.shtml
www.fundacjapolsat.org.pl

    Hasła encyklopedii na tę literę