Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

B

Business in the Community Corporate Responsibility Index

Jest to ranking brytyjskich firm w zakresie ich społecznej odpowiedzialności (CSR). Pierwsza edycja Corporate Responsibility Index ogłoszona została w 2003 roku.

Indeks jest oparty na wskaźnikach opracowanych przez BITC wspólnie z przedsiębiorstwami i interesariuszami, w trakcie szeregu warsztatów i konsultacji. Tworzony jest na podstawie chronionych hasłem ankiet wypełnianych przez firmy na stronach internetowych.

Do udziału w Indeksie zapraszane są firmy notowane na FTSE100 i FTSE 250, liderzy z Dow Jones Sustainability Index oraz członkowie BITC. Wyniki są publikowane we współpracy z Sunday Times jako ranking 100 najlepszych „Firm, które (się) liczą” (Companies that Count).

Ponadto przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie otrzymują indywidualną, poufną informację zwrotną, która identyfikuje ich silne i słabe strony, oraz wskazuje na niezbędne zmiany i ulepszenia.

Ramę oceny przedsiębiorstwa stanowią cztery elementy:
- strategia przedsiębiorstwa dotycząca CSR;
- integrowanie CSR w codzienne działanie firmy;
- zarządzanie w obszarach: środowisko, społeczność lokalna, otocznie rynkowe i pracownicy;
- wyniki działalności i jej wpływ.

Za każdy element można otrzymać ocenę od A do E, w 20 procentowych  przedziałach

Ta część ankiety, która dotyczy relacji firmy ze środowiskiem może być podstawią do uczestnictwa w innym indeksie BITC: Business in the Environment Index, który działa od 1985 roku.

Więcej

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż