Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Business in the Community Corporate Responsibility Index

Jest to ranking brytyjskich firm w zakresie ich społecznej odpowiedzialności (CSR). Pierwsza edycja Corporate Responsibility Index ogłoszona została w 2003 roku.

Indeks jest oparty na wskaźnikach opracowanych przez BITC wspólnie z przedsiębiorstwami i interesariuszami, w trakcie szeregu warsztatów i konsultacji. Tworzony jest na podstawie chronionych hasłem ankiet wypełnianych przez firmy na stronach internetowych.

Do udziału w Indeksie zapraszane są firmy notowane na FTSE100 i FTSE 250, liderzy z Dow Jones Sustainability Index oraz członkowie BITC. Wyniki są publikowane we współpracy z Sunday Times jako ranking 100 najlepszych „Firm, które (się) liczą” (Companies that Count).

Ponadto przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie otrzymują indywidualną, poufną informację zwrotną, która identyfikuje ich silne i słabe strony, oraz wskazuje na niezbędne zmiany i ulepszenia.

Ramę oceny przedsiębiorstwa stanowią cztery elementy:
– strategia przedsiębiorstwa dotycząca CSR;
– integrowanie CSR w codzienne działanie firmy;
– zarządzanie w obszarach: środowisko, społeczność lokalna, otocznie rynkowe i pracownicy;
– wyniki działalności i jej wpływ.

Za każdy element można otrzymać ocenę od A do E, w 20 procentowych  przedziałach

Ta część ankiety, która dotyczy relacji firmy ze środowiskiem może być podstawią do uczestnictwa w innym indeksie BITC: Business in the Environment Index, który działa od 1985 roku.

Więcej

    Hasła encyklopedii na tę literę