Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

B

Biała Księga

Dokument ogłoszony przez Komisję Europejską w 2002 roku, zawierający strategię realizacji i upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Biała Księga przedstawia 4 obszary koniecznych działań UE w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu:

1. Edukacja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk:
- badanie wpływu CSR na biznes i społeczeństwo
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi
- rozwój odpowiednich umiejętności menedżerskich
- przystosowanie zasad społecznej odpowiedzialności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2. Rozwój instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu:
- kodeksy etyczne
- standardy zarządzania
- zasady audytu i raportowania
- etykietowanie produktów
- inwestycje społecznie odpowiedzialne

3. Uruchomienie Europejskiego Forum Interesariuszy (European multi-Stakeholder Forum on CSR)

4. Włączenie CSR do wszystkich polityk UE:
- zatrudnienia
- gospodarczej
- środowiskowej
- konsumenckiej
- zewnętrznej
- w instytucjach administracji publicznej

Adresatami dokumentu są m.in.: instytucje europejskie, państwa członkowskie, partnerzy społeczni, stowarzyszenia biznesowe i konsumenckie oraz indywidualne przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:
Bolesław Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004,  s. 23

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż