Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Bank Światowy

Instytucja powołana do życia w lipcu 1944 r. podczas Monetarnej i Finansowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods, USA. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszaniem ubóstwa w krajach rozwijających się.

Grupa Banku Światowego obejmuje: Międzynarodowy Bank dla Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) oraz Multilateralną Agencję Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA). Bank Światowy oraz wszystkie ww. organizacje mają swoją siedzibę w Waszyngtonie.

Celem Banku Światowego jest wspieranie rozwoju gospodarczego z pożytkiem dla warstw ubogich w krajach rozwijających się. Bank udziela tym krajom pożyczek mających pomóc zmniejszyć ubóstwo i finansować inwestycje przyczyniające się do wzrostu gospodarczego. Inwestycje takie obejmują drogi, elektrownie, szkoły i systemy irygacyjne oraz taką działalność, jak służby szkolenia rolniczego, szkolenie nauczycieli, program żywienia dzieci i kobiet ciężarnych.

Niektóre pożyczki Banku Światowego finansują zmiany w strukturze gospodarczej krajów w celu osiągnięcia większej stabilności, efektywności i orientacji prorynkowej. Bank Światowy udziela również „pomocy technicznej”, czy doradztwa fachowego, aby pomóc rządom zwiększyć efektywność konkretnych sektorów gospodarki i związanych z tym celów rozwoju gospodarczego.

Pierwsze zatwierdzone przez Bank Światowy pożyczki pomogły sfinansować zniszczone przez wojnę gospodarki Europy Zachodniej. Dzisiaj Bank Światowy udziela pożyczek rozwijającym się krajom Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki Północnej, Środkowego Wschodu i Europy.

Najważniejsze zakresy działalności Banku to:
· inwestowanie w ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i edukacji
· działania na rzecz ochrony środowiska
· stymulowanie rozwoju sektora prywatnego
· wzmacnianie zdolności działania rządów różnych państw
· promowanie reform gospodarczych.

Działalność Banku Światowego w Polsce   

Polska była krajem założycielem BŚ; wystąpiła z Banku w 1950r., a ponownie stała się członkiem w 1986r. po wpłaceniu kwoty udziałowej. Koordynatorem współpracy Polski z BŚ jest prezes NBP.

Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski:
a. pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie tworzenia podstaw gosp. rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych
b. umarzanie długów
c. ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych
d. bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bank Światowy zapewnia pomoc techniczną i doradztwo w zakresie polityki (usługi niekredytowe) oraz pomoc finansową mającą na celu wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, stymulowanie stałego wzrostu gospodarczego oraz udzielenie Polsce pomocy w przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej. Program współpracy Banku z Polską opracowywany jest na podstawie konsultacji z rządem i społeczeństwem obywatelskim.

Więcej informacji:
www.worldbank.org
www.worldbank.org.pl
Country Partnership Strategy – POLAND (*.pdf)

    Hasła encyklopedii na tę literę