Dotyczy firmy: Respect Energy

Znalezione aktualności: 1

7 września 2023

Trwa badanie firm nt. bioróżnorodności w kontekście biznesowym

Deloitte i Respect Energy, partnerzy strategiczni FOB, zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej postaw przedsiębiorstw wobec wyzwań związanych z bioróżnorodnością. Ankieta posłuży jako istotny wkład w raport, który będzie kompendium wiedzy i poradnikiem dla firm w Polsce i Europie w zakresie działań związanych z bioróżnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem merytorycznym publikacji.