Dotyczy firmy: Respect Energy

Znalezione aktualności: 3

9 stycznia 2024

Deloitte i Respect Energy o globalnych stratach wynikających ze spadku bioróżnorodności

Spadek bioróżnorodności jest uznawany za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Utrata samych lasów podwodnych może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld dol. rocznie, wynika z raportu “Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, z inicjatywy partnera publikacji – Respect Energy. Mimo skali zagrożenia świadomość przedsiębiorstw pozostaje niewielka. 

17 października 2023

Pierwszy Raport ESG firmy Respect Energy

Firma Respect Energy opracowała i opublikowała swój pierwszy Raport ESG obejmujący rok 2022. Materiał został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego GRI Standards 2021 i obejmuje najważniejsze kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego.

7 września 2023

Trwa badanie firm nt. bioróżnorodności w kontekście biznesowym

Deloitte i Respect Energy, partnerzy strategiczni FOB, zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej postaw przedsiębiorstw wobec wyzwań związanych z bioróżnorodnością. Ankieta posłuży jako istotny wkład w raport, który będzie kompendium wiedzy i poradnikiem dla firm w Polsce i Europie w zakresie działań związanych z bioróżnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem merytorycznym publikacji.