Dotyczy firmy: PKN Orlen

Znalezione aktualności: 312

19 marca 2010

Firma bliska środowisku

PKN ORLEN otrzymał certyfikat „Firma Bliska Środowisku” w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Zdaniem Kapituły Konkursu, ORLEN jest firmą wrażliwą ekologicznie promująca zasady Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na wszystkich poziomach zarządzania. Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Europejskie Forum…

30 października 2009

Orlen publikuje „Raport odpowiedzialnego biznesu 2008”

PKN ORLEN opublikował kolejny, piąty już w dziesięcioletniej historii Spółki, raport odpowiedzialnego biznesu. Pierwszy raport opublikowany został już w 2002 roku. Raport odpowiedzialnego biznesu 2008 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative na poziomie B. W porównaniu z poprzednimi…