Dotyczy firmy: PKN Orlen

Znalezione aktualności: 270

26 sierpnia 2010

Orlen na rzecz sprawiedliwego handlu

W dniu 2 października 2009 roku odbyła się konferencja „Co Sprawiedliwy Handel wnosi do polskiej gospodarki?”, której partnerem był m.in. PKN ORLEN. Ruch Fair Trade w Polsce dopiero się rozwija i bardzo powoli przebija się do świadomości konsumentów. Według szacunków…

20 sierpnia 2010

ORLEN spełnia marzenia – Verva Street Racing dla dzieci

Już jutro w centrum Warszawy odbędzie się VERVA Street Racing, pierwsza tego typu impreza w Polsce i jedna z największych w Europie. Kilkadziesiąt unikatowych samochodów wyścigowych i rajdowych, najsłynniejsze zespoły, a także supersportowe auta w jednym miejscu. Wyścigowe emocje przeżywać…

19 sierpnia 2010

Zebra w paski też ma odblaski

„Zebra w paski też ma odblaski” – pod takim hasłem ruszyła w Płocku kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa niewidocznych uczestników ruchu drogowego. Jej celem jest uczynienie ulic Płocka przyjaznymi dla najmniej obecnie widocznych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. W…

19 sierpnia 2010

Konkurs Inicjatyw ORLEN. Bezpieczne Drogi

Do końca bieżącego roku można zgłaszać projekty realnie wspierające bezpieczeństwo na polskich drogach do ogólnopolskiego Konkursu Inicjatyw ORLEN. Bezpieczne Drogi organizowanego przez PKN ORLEN. Tegoroczna, trzecia już edycja Konkursu Inicjatyw ORLEN. Bezpieczne Drogi ruszyła w październiku br, Wszystkie akcje wspierające…

19 sierpnia 2010

PKN ORLEN sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Koncern po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach – 16 października przedstawiciele firmy podpisali Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sygnowanie Karty nastąpiło w obecności Marie-Therese Duffy-Haeusler, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polskiej oraz Wojciecha…

9 sierpnia 2010

1000 kart paliwowych od PKN ORLEN dla wolontariuszy pomagających powodzianom

Polski Koncern Naftowy ORLEN przeznaczył 50 tys. zł na karty paliwowe dla wolontariuszy z 18 organizacji pozarządowych uczestniczących w akcji „Weekend dla powodzian”. Celem akcji wspieranej przez PKN ORLEN, jest koordynacja pracy wolontariuszy pomagających w sprzątaniu terenów popowodziowych. Przemierzają oni…

12 lipca 2010

Raport odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN 2009

PKN ORLEN prezentuje szósty już raport odpowiedzialnego biznesu. Raport za rok 2009 nosi tytuł „Odpowiedzialna marka”. Od 2007 PKN ORLEN raportuje w cyklu rocznym. Podobnie jak raport ubiegłoroczny, również raport za 2009 rok sporządzony został zgodnie z wytycznymi GRI G3…

11 czerwca 2010

Grupa ORLEN wspiera strażaków i ratowników w Płocku oraz powodzian

Komenda Miejska PSP w Płocku i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymają od PKN ORLEN fundusze na zakup urządzeń do utylizacji zanieczyszczeń oraz środki na zakup paliwa i remont wyeksploatowanego sprzętu. Dodatkowo, z inicjatywy PKN ORLEN i Urzędu Miasta Płocka, od…

19 marca 2010

Firma bliska środowisku

PKN ORLEN otrzymał certyfikat „Firma Bliska Środowisku” w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Zdaniem Kapituły Konkursu, ORLEN jest firmą wrażliwą ekologicznie promująca zasady Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na wszystkich poziomach zarządzania. Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Europejskie Forum…

30 października 2009

Orlen publikuje „Raport odpowiedzialnego biznesu 2008”

PKN ORLEN opublikował kolejny, piąty już w dziesięcioletniej historii Spółki, raport odpowiedzialnego biznesu. Pierwszy raport opublikowany został już w 2002 roku. Raport odpowiedzialnego biznesu 2008 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative na poziomie B. W porównaniu z poprzednimi…