Dotyczy firmy: P&G

Znalezione aktualności: 55

24 kwietnia 2019

Procter and Gamble zmniejszy o 30% ilość tworzywa sztucznego w opakowaniach produktów

Marki Procter and Gamble z kategorii Fabric Care, m.in. Ariel, Lenor i Vizir, zobowiązują się do 2025 roku zmniejszyć ilość tworzywa sztucznego w opakowaniach w Europie o 30%.  Ilość plastiku, jaką firma planuje zredukować w swoich opakowaniach produktów do 2025 roku, odpowiada rzędowi plastikowych butelek dłuższemu niż obwód Ziemi. Poza ograniczeniem ilości tworzyw sztucznych P&G Fabric Care zamierza do 2022 roku wprowadzić opakowania wyłącznie w pełni nadające się do recyklingu.

22 marca 2019

P&G zamierza dostarczyć 25 mld litrów wody pitnej potrzebującym rodzinom na całym świecie

Spółce udało się dostarczyć 15 mld litrów wody pitnej rok przed pierwotnie zakładanym terminem, który przypadał na 2020 r., co zachęciło ją do wyznaczenia sobie jeszcze ambitniejszego celu dostarczenia 25 mld litrów wody do 2025 r.

25 stycznia 2019

P&G zmienia podejście do wykorzystywania opakowań jednorazowych i produkcji odpadów

Spółka Procter & Gamble ogłosiła na Forum w Davos plany wprowadzenia opakowań nadających się do ponownego wykorzystania i wielokrotnego napełniania dla niektórych ze swoich najbardziej popularnych produktów.  To jedno z działań, które inspiruje do zmiany podejścia do  wykorzystywania opakowań jednorazowych i produkcji odpadów na całym świecie. W ramach współpracy z Loop™,platformy e-commerce stworzonej wokół idei gospodarki o obiegu zamkniętym przez spółkę TerraCycle, międzynarodowego lidera w sektorze recyclingu, P&G wprowadziło także nowe rozwiązanie działające w myśl zasady „odbieraj i przetwarzaj”, które przyczyni się do wyeliminowania odpadów. Wiele globalnych marek P&G jeszcze w tym roku będzie dostępnych na tej innowacyjnej platformie.

20 grudnia 2018

Kolejne produkty P&G w opakowaniach z materiałów z recyklingu

W dobie powszechnego użycia plastiku, rozwiązania pozwalające na ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłą kondycję środowiska naturalnego. Dzięki działaniom P&G dążącym do idei gospodarki o obiegu zamkniętym, na polskim rynku dostępne są produkty Lenor i Lenor…

17 grudnia 2018

Potrzebujemy zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji – Procter & Gamble na COP24

Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej znacznie obniżyłoby ryzyko i skutki zmian klimatu. To wymaga jednak jak najszybszego doprowadzenia do znacznej redukcji emisji CO2. Szczególną rolę w działaniach zmierzających do ograniczenia emisji – oprócz państw,…

6 grudnia 2018

P&G partnerem programu Poland Prize powered by Huge Thing

To, że innowacje są podstawą biznesu i motorem napędowym P&G, firma udowadnia na każdym kroku. Chcąc utrzymać pozycję lidera, P&G przykłada dużą wagę m.in. do współpracy ze startupami. Do szeregu ciekawych projektów podjętych przez firmę, właśnie dołączył kolejny. P&G został partnerem…

26 listopada 2018

Najnowszy raport społecznej odpowiedzialności P&G

P&G przedstawia najważniejsze aspekty swoich działań na rzecz społeczeństwa, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego w nowym raporcie dotyczącym odpowiedzialności społecznej na rok 2018. Firma Procter & Gamble Company kontynuuje swoje długoletnie działania na rzecz poprawiania jakości życia. Realizuje ten cel…

15 listopada 2018

Ukazał się „Citizenship Report” Procter and Gamble za rok 2018

W raporcie Citizenship Report za rok 2018 Procter and Gamble porusza kwestie związane z czystą wodą, równością płci oraz odpadami z tworzyw sztucznych. Firma podkreśla swój wkład w życie ogółu społeczeństwa i społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska. Procter and Gamble Polska…

31 października 2018

P&G ogłasza CEO Challenge 2019

W ramach konkursu P&G CEO Challenge, uczestnicy z całego świata w tym również z Polski, będą mieli okazję uczestniczyć w symulacji biznesowej opartej o case study marki Gillette. Czekają na nich 3 etapy zmagań – lokalny, regionalny i globalny, którego…

24 września 2018

Codzienne zakupy z mocą pomagania

W 2017 roku ubóstwo obejmowało niemal 14% polskich gospodarstw domowych[1], dotykając przede wszystkim rodziny wielodzietne i dzieci. W działania na rzecz pomocy najuboższym włączyły się firmy Procter & Gamble i Carrefour Polska – partnerzy Forum Odpowiedzialnego biznesu, którzy we współpracy…