Dotyczy firmy: Pepco

Znalezione aktualności: 5

21 marca 2022

Pepco dla Ukrainy

Pepco solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy cierpią w wyniku wydarzeń w Ukrainie. Firma stara się zapewnić niezbędne wsparcie osobom zatrudnionym pochodzenia ukraińskiego i ich rodzinom, a także angażuje się w zewnętrzne działania pomocowe.

19 stycznia 2022

Pepco kolejny rok wspiera Telefon Zaufania dla Dzieci i Mlodzieży

Pepco, partner strategiczny FOB, kontynuuje podjęte w ubiegłym roku wsparcie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W 2021 roku przekazana przez firmę darowizna pozwoliła odebrać blisko 10 500 połączeń i wiadomości oraz przeszkolić kilkudziesięciu konsultantów.

16 grudnia 2021

Pepco wysyła świąteczne życzenia z przesłaniem

To już świąteczna tradycja w Pepco – korporacyjne upominki świąteczne dla pracowników i partnerów biznesowych zastąpiło dzielenie się dobrem z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Na świątecznych kartkach firma wraz z życzeniami informuje o przekazaniu wsparcia finansowego na stypendia dla zdolnej młodzieży.

4 listopada 2021

Rozwój partnerstwa w odpowiedzialnym biznesie

Do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły w 2021 roku cztery nowe firmy, wspierając tym samym rozwój współpracy w obszarze odpowiedzialnego biznesu oraz wzmacniając działania edukacyjne służące upowszechnianiu standardów CSR i zrównoważonego rozwoju. Program Partnerstwa FOB powiększył się o: DB Cargo Polska, Grupę Kapitałową PKP Energetyka, KUKE S.A., Pepco Poland.

27 sierpnia 2021

PEPCO wspiera telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Do grona partnerów społecznych PEPCO dołączyła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w Polsce.