Dotyczy firmy: LPP

Znalezione aktualności: 80

17 maja 2024

LPP rozszerza współpracę w zakresie technologii recyklingu odpadów tekstylnych

 LPP i Use Waste rozszerzają współpracę dotyczącą recyklingu mieszanek materiałowych. Rozpoczynają badania służące opracowaniu technologii, pozwalającej na rozdzielenie włókien z najczęściej stosowanych w branży tekstylnej materiałów na frakcje i wyodrębnienie z nich surowca.

22 czerwca 2023

Wyniki XVII Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Siedemnasta edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm zakończyła się wręczeniem nagród w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. W tym roku w ROF wzięło udział ponad 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło przeszło 100 przedsiębiorstw. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się więcej niż 60 firm, a pierwszą pozycję w tym gronie zajął BNP Paribas Bank Polska, który jako jedyna firma uzyskał komplet możliwych do zdobycia punktów.

10 maja 2023

Podsumowanie 10 lat zaangażowania LPP w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w branży odzieżowej w Bangladeszu

Wydarzenia w Rana Plaza dały początek transformacji oraz budowaniu świadomości w zakresie bezpiecznej infrastruktury produkcyjnej i kwestii socjalnych, która trwa do dziś. W ciągu 10 lat LPP przeznaczyło na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w fabrykach ponad 40 mln zł.

31 stycznia 2023

CEMEX używa niskoemisyjnego betonu przy budowie kampusu LPP Fashion Lab

Głównym zamysłem inwestora jest stworzenie obiektu, który spełniać będzie wymogi zrównoważonego budownictwa, stąd decyzja o wykorzystaniu przy budowie biurowca rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku.

25 października 2022

11. Forum Inicjowania Rozwoju. Forum Wolontariatu Pracowniczego

8 listopada 2022 w ramach corocznej, największej na Pomorzu międzysektorowej konferencji Forum Inicjowania Rozwoju, odbędzie się Forum Wolontariatu Pracowniczego. Podczas wydarzenia lokalny biznes, samorząd i organizacje pozarządowe dyskutować będą na temat wolontariatu jako narzędzia mającego wpływ m.in. na globalne wyzwania wynikające z Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum jest istotną częścią obchodów dla Gdańska i Pomorza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

15 września 2022

GFKM Leadership Conference 2022: Przywództwo włączające

23 września br. w Olivia Sky Club w Gdańsku odbędzie się V edycja GFKM Leadership Conference. W tym roku tematem przewodnim jest przywództwo włączające. W wydarzeniu wystąpi Miłosz Marchlewicz, menedżer w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który przedstawi dobre praktyki liderek i liderów biznesu w zarządzaniu różnorodnością w Polsce. Konferencja została objęta patronatem Karty Różnorodności.

30 czerwca 2022

Dyskusje i debaty: klimat, rozwój, biznes i różnorodność – materiały wideo z 9. Targów CSR

9. Targi CSR (25 maja br.) w Warszawie odbyły się pod hasłem KLIMAT – ROZWÓJ – BIZNES. Podczas części konferencyjnej targów odbyło się kilkanaście wystąpień, wykładów, dyskusji i debat w czterech blokach tematycznych: biznes, rozwój, klimat oraz różnorodność i inkluzja. Publikujemy materiały wideo z wybranych części konferencji.

24 czerwca 2022

Rozmowy o zrównoważonym rozwoju i ESG. Zobacz materiały wideo z Targów CSR 2022

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność biznesu i ESG, klimat, różnorodność i wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym to tylko niektóre z tematów rozmów, które przeprowadzono  w studiu 9. Targów CSR. Partnerem głównym wydarzenia był Santander Bank Polska, a partnerami DB Cargo Polska, ERGO Hestia i LPP.

20 czerwca 2022

Webinar „Uszyjmy na nowo. Branża tekstylna”

19 września br. odbędzie się webinar „Uszyjmy na nowo. Branża tekstylna”, organizowany przez Kampanię 17 Celów. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z LPP, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

3 czerwca 2022

LPP opracuje strategię dekarbonizacji zgodnie z naukową metodą SBTi

LPP, jako pierwsza polska firma branży odzieżowej, przystępuje do światowej inicjatywy Science Based Targets wspierającej sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. To jeden z elementów na drodze do wypracowania przez LPP strategii dekarbonizacji, której cele jeszcze w tym roku poddane zostaną weryfikacji według metodyki SBTi. Profesjonalna ocena naukowa strategii ma pomóc polskiej spółce w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.