Dotyczy firmy: LPP

Znalezione aktualności: 64

5 maja 2021

LPP publikuje raport zintegrowany za rok 2020/2021

Miniony, bezprecedensowy rok upłynął na rynku pod znakiem pandemii i wielu wyzwań, zwłaszcza w branży odzieżowej. Jednak dzięki elastycznemu podejściu do nowej rzeczywistości, wzmocnieniu operacji w kanale e-commerce, usprawnieniom w logistyce i aktywnemu podążaniu za oczekiwaniami klientów, LPP zakończyło rok obrotowy 2020/21 z lepszym wynikiem niż pierwotnie przewidywano. Przychody spółki za ostatni kwartał wyniosły ponad 2 mld zł, natomiast w ujęciu rocznym całkowita sprzedaż osiągnęła ponad 7,8 mld zł i była niższa r/r o 15 proc. Grupa po raz pierwszy w historii zanotowała stratę netto na poziomie 190 mln zł.

17 marca 2021

Odpowiedzialne firmy szybko odpowiedziały na nowe wyzwania

Jak biznes zdał kolejny egzamin z odpowiedzialności wobec swoich interesariuszy, w tym pracowników? Jak organizacje mogą wspierać społeczności lokalne i służbę zdrowia? Jak wygląda wolontariat w warunkach pandemii? O tych zagadnieniach w rocznicę wystąpienia pandemii w Polsce rozmawiały uczestniczki debaty “Odpowiedzialność w czasach zarazy”, zorganizowanej przez “Rzeczpospolitą” w ramach projektu “Biznes odpowiedzialny w Polsce”.

2 marca 2021

Rekordowa pomoc charytatywna LPP w 2020 roku o wartości ponad 9 milionów złotych

Firma LPP wraz z powołaną przez nią w 2017 roku fundacją przekazały w 2020 roku ponad 9 milionów złotych na rzecz podopiecznych blisko 500 organizacji pozarządowych, placówek medycznych i niemedycznych oraz fundacji w całym kraju.

22 lutego 2021

Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

Na problem braku jednolitych standardów zwraca uwagę Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

5 lutego 2021

LPP wysoko ocenione w raporcie klimatycznym CDP Climate Change 2020

W najnowszej edycji badania CDP Climate Change 2020, przeprowadzonego przez międzynarodową organizację Carbon Disclosure Project, LPP otrzymało wysoką ocenę “B”, tj. wyższą aniżeli średnia dla branży, Europy i świata. 

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

16 grudnia 2020

Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach

Jubileuszowa publikacja, wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich 20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o pożądanych wartościach i postawach w biznesie takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga, troska o Ziemię, współpraca, solidarność i równość szans.

10 grudnia 2020

#LPPpomaga w czasie drugiej fali pandemii

Polska firma odzieżowa LPP po raz kolejny odpowiedziała na potrzeby placówek medycznych walczących z drugą falą pandemii. Firma zdecydowała o dalszym wsparciu rzeczowym i finansowym szpitali na Pomorzu i w Małopolsce. W ramach tegorocznej, drugiej już odsłony akcji #LPPpomaga gdański producent przekaże odzież dla personelu, a także środki pieniężne potrzebne na zakup niezbędnego sprzętu. Łącznie w ramach bieżącej inicjatywy spółka przeznaczy na wsparcie służby zdrowia ponad 1,2 mln zł.

9 grudnia 2020

Prawa człowieka a biznes. Jak firmy mogą przeciwdziałać dyskryminacji? [PODCAST]

O obszarze związanym z prawami człowieka oraz spojrzeniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu ze swojej perspektywy zawodowej mówią Karolina Kędziora, radczyni prawna i prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie LPP. Podcasty powstały w ramach obchodów jubileuszu “20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, którego partnerem jest LPP.

3 grudnia 2020

LPP podsumowuje pierwszy rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”

Obecnie już 23 proc. odzieży gdańskiej spółki to produkty z metką Eco Aware. Tempo zmian nadają kolekcje marki Reserved, gdzie już co trzecia rzecz powstała w zrównoważony sposób.