Dotyczy firmy: L'Oréal Polska

Znalezione aktualności: 52

24 maja 2016

L’Oréal Polska wpiera różnorodność i równość kobiet w nauce

Laureatka XV edycji Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki, dr Bernadeta Szewczyk, wzięła udział w dyskusji z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Program, odpowiadając na realny problem społeczny dotyczący niewystarczającego reprezentowania kobiet w nauce, jest przykładem zaangażowania społecznego L’Oréal…

23 maja 2016

Firma L’Oréal Polska na 2. miejscu Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych

L’Oréal Polska znalazła się na drugim miejscu Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla L’Oréal Polska w obszarze CSR. Nagrody i wyróżnienia przyznano przedsiębiorstwom w ramach X edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking Odpowiedzialnych Firm ocenia największe polskie…

10 kwietnia 2015

Rusza kolejna edycja konkursu „Dla Kobiet i Nauki”

Już 2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. W konkursie „Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

25 lutego 2014

Rusza kolejna edycja konkurs o stypendia dla Kobiet i Nauki – L’Oréal Polska

Już 2 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. W konkursie „Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego” do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. MNiSW jest w tym roku po raz pierwszy oficjalnym partnerem konkursu.

25 marca 2013

13. edycja konkursu na stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

2 kwietnia rozpoczyna się okres aplikacyjny do trzynastej edycji konkursu na stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Okres nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja br.

19 listopada 2012

12 stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

Kolejna edycja konkursu stypendialnego L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki została rozstrzygnięta. Stypendia zostały przyznane. Uroczystość odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, przemówienia wygłosili: z ramienia Polskiego Komitetu ds. UNESCO, profesor Michał Klejber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Marek Ratajczak, Wice Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodnicząca jury- prof. Ewa Łojkowska.

23 lipca 2012

Polska astrochemiczka, Agata Karska, otrzymała stypendium For Women in Science*, ufundowane przez niemiecką filię Grupy L’Oréal

Agata Karska zajmuje się badaniami kosmosu w niemieckim Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics w Garching pod kierunkiem prof. Ewine F. van Dishoeck, miejscem obrony jej pracy doktorskiej będzie Uniwersytet w Lejdzie w Holandii.

10 kwietnia 2012

Konkurs L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

1 maja rozpoczyna się kolejna edycja konkursu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kandydatki mają możliwość starania się o jedno z pięciu stypendiów do 31 lipca b.r.

29 listopada 2011

11. stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 laureatek. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 25 listopada, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Każdego roku 5 wybitnych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2010 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 25.000 zł, habilitacji – 30.000 zł.

12 kwietnia 2011

L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki po raz jedenasty

Już 1 maja ruszy jedenasta edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs kierowany jest do młodych kobiet – naukowców, które prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.