Dotyczy firmy: LafargeHolcim

Znalezione aktualności: 28

19 lutego 2018

Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp? – wyniki raportu

Jak wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, do której należy m.in LafargeHolcim, partner FOB, co trzeci właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa przyznaje, że w przeciągu dwóch ostatnich lat w jego zakładzie doszło do wypadku przy pracy. Jednocześnie prawie 90 proc. firm chce inwestować w bezpieczeństwo.

2 stycznia 2018

Lafarge inwestuje w rozwiązania prośrodowiskowe

Inwestycja w Cementowni Kujawy to jedna z trzech największych inwestycji dla Grupy LafargeHolcim, partnera strategicznego FOB, na świecie. Celem jest stworzenie najnowocześniejszego obiektu na świecie m.in. pod względem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Nowe technologie Lafarge w Polsce wprowadza innowacje…

16 października 2017

Lafarge w Polsce podwójnie doceniony w konkursie Raporty Społeczne

Lafarge w Polsce został wybrany z 17 firm, które opublikowały swój raport po raz pierwszy i nagrodzony za Najlepszy debiut w opinii Jury. Firma otrzymała także drugie wyróżnienie przyznane przez dziennikarzy za całokształt działań i kompleksowość raportu. Publikacje oceniane były w trzech głównych obszarach: kompletność, zaufanie i komunikacja, przez jury składające się z ekspertów z dziedziny ekonomii ochrony środowiska, spraw społecznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

27 września 2017

Lafarge w Polsce – w trosce o biznes, ludzi, planetę

Lafarge w Polsce opublikował swój pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrównoważony rozwój w pełni wpisuje się w strategię biznesową grupy LafargeHolcim. W 2016 roku Lafarge w Polsce zrealizował postawione przed sobą cele, m.in.: 2 000 m2 przestrzeni publicznej zaaranżowanej przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, 1,5 mln ton odpadów wykorzystanych jako paliwo alternatywne oraz plan bioróżnorodności wdrożony w 45% kopalń kruszyw.

30 marca 2017

Nowe firmy w Programie Partnerstwa FOB

Carrefour Polska, Enea, Fundacja Veolia Polska należąca do Grupy Veolia w Polsce, IBM Polska sp. z o.o., LafargeHolcim w Polsce przystąpiły do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

10 października 2011

Lafarge firmą odpowiedzialną społecznie

Lafarge Cement ufundował respirator dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie. Urządzenie to ułatwi pracę lekarzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

24 marca 2011

Lafarge wspiera renowację Parku Kadzielnia w Kielcach

Lafarge, jako odpowiedzialny partner regionu, wspiera prace budowlane związane z zabezpieczeniem górniczym oraz oczyszczeniem połączonych jaskiń Odkrywców, Prochownia i Szczelina dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej w rezerwacie Park Kadzielnia w Kielcach.

30 czerwca 2010

Relacja z panelu „Recykling”

Relacja z panelu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”, 8 czerwca 2010 r. – „Recykling”. Fragmenty do obejrzenia na naszym kanale w serwisie YouTube. 8 czerwca w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie odbyło się spotkanie z organizowanego od trzech lat…