Dotyczy firmy: KPMG

Znalezione aktualności: 38

9 października 2017

KPMG zbadało zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania pracowników biurowych

Jak wynika z badania KPMG w Polsce aż 3 na 4 pracowników biurowych uważa, że wykorzystywane przez nich wydruki są niezbędne. Jednocześnie tylko 15% deklaruje wykorzystanie papieru ekologicznego. Prywatnie 27% Polaków czyta gazety już tylko w formie elektronicznej, ale w przypadku książek…

30 stycznia 2017

„Procurement Innovation Challenge – jak kupować innowacje, kupując innowacyjnie?” – Raport KPMG w Polsce

W erze transformacji cyfrowej kluczem do sukcesu poszczególnych spółek i całych sektorów gospodarki jest innowacyjność – dla 70% dostawców innowacje w zakresie produktów i usług są elementem, na którym się koncentrują i stanowi wyróżnik na tle konkurencji. Istotną rolę na etapie…

17 stycznia 2017

Odpowiedzialne, dostosowane do nowych warunków przywództwo tematem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

Motywem przewodnim, rozpoczynającego się dzisiaj w Davos, 47. Światowego Forum Ekonomicznego będzie elastyczne i odpowiedzialne przywództwo (Responsive and Responsible Leadreship). Do 20 stycznia potrwa spotkanie ok. 3 tysięcy najbardziej wpływowych ludzi świata, w tym szefów globalnych firm i delegacje rządowe ponad…

11 sierpnia 2016

Dziennik Gazeta Prawna: Społeczna Odpowiedzialność niekoniecznie na koszt budżetu

Przedsiębiorcy, którzy realizują inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, „nie mogą liczyć na jednomyślność sądów” – pisze Jakub Pawłowski z Dziennika Gazety Prawnej. Autor artykułu opisuje zawiłości prawne pojawiające się na gruncie podatkowym a dotyczące działań z zakresu społecznej odpowiedzialności…

26 kwietnia 2016

5 trendów w zarządzaniu zakupami w polskich przedsiębiorstwach – wizja zakupów 2025

Kończy się era, w której wartość wnoszoną przez funkcję zakupową wyrażają wyłącznie oszczędności kosztowe. Rośnie świadomość i rola partnerstw z dostawcami, a zarządzanie relacjami z interesariuszami wewnętrznymi staje się wiodącą kompetencją dla osiągnięcia sukcesu organizacji zakupowej. Źródłami innowacji są natomiast…

1 grudnia 2015

Jak 250 największych firm raportuje o zużyciu węgla

W trakcie odbywającej się w Paryżu konferencji klimatycznej COP 21 firma doradcza KPMG opublikowała raport pokazujący w jaki sposób 250 największych światowych firm odnosi się w swoich raportach do zużycia węgla. Raport bazuje na danych zbieranych przez specjalistów KPMG w…

18 grudnia 2014

Jakie jest miejsce CSR w strukturze polskich firm?

Działaniami CSR w polskich firmach zarządzają osoby umocowane w różny sposób w samej strukturze organizacji. Niejednokrotnie zajmują się tym tematem pojedynczy pracownicy. Jednak najpopularniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie społecznej odpowiedzialności biznesu w gestii jednego z członków zarządu. Taki system występuje w…

10 grudnia 2014

Znaczenie raportowania społecznego dla polskich firm

Polskie firmy, przynajmniej, traktują publikację danych pozafinsowych jako element prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Prawie trzy czwarte respondentów biorących udział w badaniu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” było zdania, że firmy powinny raportować dane w tym zakresie. Jednak jak…

2 grudnia 2014

Jakie są wyzwania odpowiedzialnego biznesu?

Aż 96% firm, które wzięło udział w badaniu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” uważa, że przedsiębiorstwa powinny odpowiadać na wyzwania środowiskowe i społeczne. Jednak firmy dostrzegają swoją odpowiedzialność na innych polach niż Polacy, a także eksperci zajmujący się CSR….

27 listopada 2014

Ile firm w Polsce podejmuje działania CSR?

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” przygotowany przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje rozbieżność w zakresie ilości firm, które deklarują, że odpowiadanie na potrzeby środowiska i społeczeństwa jest powinnością biznesu, a tymi, które mówią, że prowadzą…