Dotyczy firmy: KPMG

Znalezione aktualności: 47

26 stycznia 2024

Jak inwestują w ESG zarządzający największymi firmami w Polsce

76% prezesów z Polski biorących udział w badaniu KPMG deklaruje wdrożenie praktyk ESG do swojej działalności. Prezesi traktują priorytetowo przejście na neutralność węglową i poświęcają wiele uwagi wynikom organizacji w zakresie różnorodności. Większość uważa, że zwrot z inwestycji w ESG to kwestia od 3 do 5 lat.

9 grudnia 2023

Według raportu KMPG tylko 37% firm przeprowadza audyt informacji niefinansowych w ramach Taksonomii UE

Unijna taksonomia stała się kluczowym elementem napędzającym inwestycje w kierunku zrównoważonych działań sektora finansowego w Europie. Z drugiej edycji globalnego badania KPMG wynika, że w 2022 roku 60% firm zgłosiło obroty na poziomie kwalifikującym się do składania sprawozdań niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami taksonomii. 

29 listopada 2023

KPMG z raportem o trendach ESG odpowiadających na wyzwania klimatyczne

Z raportu KPMG pt. „Net Zero Readiness Report” wynika, że zielona transformacja to trwały trend, z którym liczyć się musi myślący przyszłościowo biznes. Działania na rzecz klimatu mają globalny charakter, chociaż ambicje i stosowane narzędzia różnią się w zależności od biorących udział w badaniu krajów oraz branż, w których działają przedsiębiorcy.

11 października 2023

Cyberbezpieczeństwo w kontekście ESG

Nowoczesne technologie związane z dekarbonizacją, redukcją dwutlenku węgla i gospodarką o obiegu zamkniętym mogą stwarzać nowe zagrożenia cyberprzestępcze. Zintegrowane podejście dotyczące kwestii cyberbezpieczeństwa oraz ESG pozwala chronić firmę oraz wspomagać działania organizacji mające na celu wspieranie interesariuszy. 

15 czerwca 2023

Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe

Najbardziej aktywnie działania pozafinansowe raportują spółki z przemysłu naftowego, wydobywczego i energetycznego. Niewiele ponad połowa ze 100 największych firm działających w Polsce przygotowała osobny raport niefinansowy, ESG lub zrównoważonego rozwoju, a rezultaty badania ujawnień nie napawają optymizmem – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”.

10 stycznia 2023

Firmy w Polsce niegotowe na obowiązek raportowania ESG?

Coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju. 63% największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17% przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów”. Zakres raportowanych informacji wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższych latach dyrektywę CSRD.

20 grudnia 2022

Kwestie ESG będą bardziej wnikliwie analizowane

48% dyrektorów generalnych największych firm z Polski zauważyło, że realizacja działań z zakresu ESG przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. Firmy stosujące zasady zrównoważonego rozwoju są w stanie najlepiej zabezpieczyć talenty, wzmocnić zestaw korzyści oferowanych pracownikom, przyciągnąć lojalnych klientów i pozyskać kapitał – wynika z raportu KPMG 2022 CEO Outlook. Aż 72% prezesów w Polsce spodziewa się wzrostu skrupulatności z jaką raportowane kwestie ESG będą analizowane przez interesariuszy i jednocześnie 84% ankietowanych uważa, że współpraca z podmiotami zewnętrznymi weryfikującymi spełnianie wymogów ESG jest niezbędna.

15 listopada 2022

81% spółek zidentyfikowało działania potencjalnie zrównoważone środowiskowo

224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 rok działania kwalifikujące się do Taksonomii UE – unijnej systematyki wspierającej identyfikację działań zrównoważonych środowiskowo. Większy odsetek firm (79%) zgłosił kwalifikowalność do Taksonomii UE nakładów inwestycyjnych (CapEx) w porównaniu z przychodami (61%) i kosztami operacyjnymi (60%). W pierwszym roku raportowania poziom ujawnień jakościowych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a długość ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności – wynika z analizy KPMG.

23 sierpnia 2022

Badanie różnorodności w radach nadzorczych – raport KPMG

Jak kadra zarządzająca postrzega wyzwania i korzyści wynikające ze zwiększania różnorodności w składzie rad nadzorczych? KPMG przeprowadziło badanie wśród członków i członkiń rad nadzorczych.

15 grudnia 2021

Jakie są perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce?

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku Europa ma być pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Sfinansowanie transformacji gospodarki na niskoemisyjną wymaga ogromnych inwestycji, do realizacji których niezbędna będzie aktywizacja zarówno sektora rządowego i samorządowego, jak też prywatnego. Instrumentem wspierającym osiągnięcie założonych celów klimatycznych mogą być zielone obligacje, których rynek rozwija się dynamicznie w ostatnich latach.