Dotyczy firmy: KPMG w Polsce

Znalezione aktualności: 10

27 października 2023

Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też ich niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią. Z badania KPMG wynika, że zaledwie 30% ankietowanych spółek korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, które będzie wymagane w związku z wprowadzeniem nowych regulacji.

14 września 2023

Standardy ESRS wprowadzają analizę podwójnej istotności

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz zestawu wskaźników zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność.

27 kwietnia 2023

Wyzwania ESG dla polskiej branży farmaceutycznej

Należyta staranność w łańcuchu dostaw, przejrzystość podatkowa czy zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko – to tylko niektóre wyzwania ESG, z którymi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć polskie firmy z sektora Life Sciences.

27 kwietnia 2023

Offsety jako narzędzie polityki klimatycznej firm

Doniesienia medialne po raz kolejny rozbudziły dyskusję o tym, czy offsetowanie to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej. Dla długofalowego sukcesu tego rozwiązania konieczne jest zwiększenie zaufania do rynku. Będzie to możliwe dzięki transparentności funkcjonujących na nim podmiotów.

10 stycznia 2023

Firmy w Polsce niegotowe na obowiązek raportowania ESG?

Coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju. 63% największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17% przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów”. Zakres raportowanych informacji wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższych latach dyrektywę CSRD.

23 sierpnia 2022

Badanie różnorodności w radach nadzorczych – raport KPMG

Jak kadra zarządzająca postrzega wyzwania i korzyści wynikające ze zwiększania różnorodności w składzie rad nadzorczych? KPMG przeprowadziło badanie wśród członków i członkiń rad nadzorczych.

3 sierpnia 2022

Rosnąca rola czynników ESG w wycenach przedsiębiorstw

Analiza KPMG w Polsce pt. „ESG w wycenie przedsiębiorstw” przedstawia rosnące znaczenie czynników ESG w wycenach przedsiębiorstw oraz wyzwania związane z uwzględnianiem czynników ESG w stopie dyskonta i przepływach pieniężnych.

9 czerwca 2022

KPMG wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce

Firma doradcza KPMG w Polsce po raz kolejny znalazła się w zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie 2. edycji badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

8 czerwca 2022

Znamy wyniki badania KPMG „Customer Experience Excellence”

Jak wynika z badania KPMG „Customer Experience Excellence”, branża finansowa zanotowała wyraźny spadek oceny satysfakcji klientów/ek, tracąc niemal połowę wyniku NPS (ang. Net Promoter Score). Wnioski zostały zaprezentowane podczas panelu na Europejskim Kongresie Finansowym.

31 maja 2022

„KPMG: Our Impact Plan 2022” – KPMG w Polsce po raz pierwszy prezentuje swoje zobowiązania ESG

KPMG w Polsce przedstawia pierwszy dokument prezentujący zobowiązania i dotychczasowe osiągnięcia w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym (ESG). Najpóźniej do 2030 r. KPMG w Polsce chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednocześnie KPMG rozwija zakres oferowanych usług ESG. Zgodnie z ogłoszoną w 2021 r. strategią, KPMG rozpoczęło globalną inwestycję wartą 1,5 mld dolarów mającą na celu wsparcie klientów w wyzwaniach ESG.