Dotyczy firmy: Grupa Orlen

Znalezione aktualności: 272

19 maja 2020

ORLEN Projekt produkuje energię odnawialną

ORLEN Projekt, spółka z Grupy ORLEN, inwestuje w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Na budynku w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp. To największa mikroinstalacja fotowoltaiczna w Grupie ORLEN.

15 maja 2020

Granty na lokalne inicjatywy zostały rozdane

Fundacja ORLEN przyznała granty na inicjatywy społeczne w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Tegoroczne wsparcie w wysokości 3 milionów złotych trafi do 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w Polsce.

14 maja 2020

Biuletyn Biura Prasowego PKN ORLEN – PKN ORLEN ułatwia podróżowanie samochodami elektrycznymi

PKN ORLEN rozwija swoją sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Do sieci zostały właśnie włączone 4 nowe, szybkie stacje ładowania, a uruchomienie kolejnych planowane jest w najbliższym czasie. Dostępna jest też aplikacja ORLEN Charge dla posiadaczy samochodów elektrycznych ułatwiająca planowanie i podróżowanie tego typu pojazdami.

7 maja 2020

PKN ORLEN wpiera polskich producentów

PKN ORLEN konsekwentnie zwiększa dostępność produktów wytworzonych w Polsce na swoich stacjach, rozszerzając współpracę z kolejnymi krajowymi producentami. W ofercie stacji ORLEN dostępne są już maski zwiększające ochronę przed koronawirusem od dwóch polskich dostawców.

30 kwietnia 2020

Grupa ORLEN wspiera Domy Pomocy Społecznej

Grupa ORLEN rozpoczęła zaopatrzenie Domów Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią. Jeszcze w tym tygodniu trafią one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

30 kwietnia 2020

Miliony masek ochronnych od PKN ORLEN

PKN ORLEN zwiększa zakupy środków ochronnych dla służb medycznych i mundurowych. W tym tygodniu sprowadzono kolejną partię, 8,3 mln masek ochronnych, które zostaną przekazane przede wszystkim Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

27 kwietnia 2020

Grupa ORLEN angażuje się w walkę z żywiołem w Biebrzańskim Parku Narodowym

Grupa ORLEN wspiera akcję gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tym celu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio zaangażowanej walkę z żywiołem, przekazane zostało łącznie 18 tys. litrów paliwa.

23 kwietnia 2020

Fundacja ORLEN troszczy się o bohaterów

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór wniosków do trzeciej edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!”, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie finansowe na odtwarzanie miejsc pamięci. Podtrzymanie tradycji i szacunek wobec dziedzictwa historycznego to jeden z elementów działania PKN ORLEN.

17 kwietnia 2020

Na stacjach ORLEN żołnierze obrony terytorialnej zatankują ze zniżką

PKN ORLEN podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci stacji ORLEN w Polsce. Umożliwi im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja 2020 r.

17 kwietnia 2020

Karetki Centrum Zdrowia Dziecka z paliwem ORLEN

PKN ORLEN przekazał Instytutowi „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” darowiznę w wysokości 150 tys. zł. Kwota w całości pokryje zapotrzebowanie na paliwo dla karetek przez 3 miesiące. To kolejne wsparcie Koncernu dla służb medycznych zaangażowanych w walkę z koronawirusem – oddział pediatryczny Instytutu został przekształcony w oddział zakaźny dla dzieci z podejrzeniem COVID19. Łącznie na walkę z koronawirusem PKN Orlen przekazał 100 mln złotych, większość tych środków trafiła na potrzeby służby zdrowia.