Dotyczy firmy: Grupa Orlen

Znalezione aktualności: 412

7 lutego 2024

Orlen z wyższym ratingiem ESG

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB” . W porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego. Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji i planów dekarbonizacyjnych oraz wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną. Po raz kolejny bardzo wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

19 stycznia 2024

ORLEN w pierwszej piątce najlepszych pracodawców w Polsce

Już po raz trzynasty ORLEN został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Top Employers Polska. Spółka została doceniona za wysoki poziom polityki personalnej oraz stosowane praktyki zarzadzania zasobami ludzkimi. Wśród nagrodzonych Top Employers 2024 znalazły się także ANWIL i Unipetrol z Grupy ORLEN.

16 stycznia 2024

Baltic Power pierwszą na świecie morską farmą wiatrową wykorzystującą niskoemisyjną stal

Baltic Power zostanie zbudowana z wykorzystaniem niskoemisyjnej stali produkowanej niemal wyłącznie z surowca z recyklingu w piecach hutniczych zasilanych energią odnawialną. Pozwoli to na ograniczenie śladu węglowego w całym cyklu życia turbiny o 10 proc. Farma Baltic Power rozpocznie produkcję w 2026 roku i będzie w stanie zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. 

12 stycznia 2024

W Zakładzie Produkcyjnym ORLEN działa nowa zeroemisyjna elektrownia

ORLEN uruchomił w Płocku elektrownię zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z Zakładu Produkcyjnego. W ciągu roku nowa jednostka będzie w stanie wyprodukować energię, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych. Inwestycja wpisuje się w działania Koncernu na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju nowych, zeroemisyjnych źródeł produkcji energii.

3 stycznia 2024

ORLEN wchodzi w nowy projekt gospodarki obiegu zamkniętego

ORLEN dołącza do międzynarodowego projektu recyklingowego NEXTLOOPP, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii recyklingu oraz wytwarzanie cyrkularnego polipropylenu z odpadów konsumenckich. Wyprodukowane w nowej technologii tworzywo ma spełniać unijne i brytyjskie wymogi jakościowe stawiane materiałom, mającym styczność z żywnością i kosmetykami. 

19 grudnia 2023

Grupa ORLEN przełącza norweskie platformy na energię odnawialną

W 2024 roku prawie dwie trzecie gazu wydobywanego przez Grupę ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie pochodziło z instalacji zasilanych energią odnawialną. Takie rozwiązanie pozwoli koncernowi na uniknięcie emisji ponad 88 tys. ton dwutlenku węgla w skali roku. 

19 grudnia 2023

ORLEN z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Obejmuje m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom. 

17 grudnia 2023

Orlen otrzymał unijne dofinansowanie do terminalu przeładunkowego CO2

Morski terminal przeładunkowy dwutlenku węgla – wspólne przedsięwzięcie ORLEN, Lafarge Cement S.A. i Air Liquide Polska – uzyskał grant Komisji Europejskiej. Budowa terminala przyczyni się do realizacji strategicznych celów Koncernu w zakresie ograniczania emisji własnych CO2. Umożliwi także świadczenie usług związanych z zarządzaniem dwutlenkiem węgla na rzecz firm.

12 grudnia 2023

Ekologiczne asfalty w ORLENIE

ORLEN testuje technologie, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Centrum Badawczo-Rozwojowe koncernu i Politechnika Gdańska opracowały nowy ekologiczny asfalt, który redukuje szkodliwe substancje pochodzące ze spalin samochodowych oraz z instalacji grzewczych. W Kajkowie koło Ostródy został wybudowany pierwszy testowy odcinek drogi z użyciem innowacyjnego asfaltu.

10 grudnia 2023

ORLEN podsumowuje wysiłki swoich wolontariuszy w ramach Gali

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone co roku 5 grudnia. Z tej okazji Grupa ORLEN zorganizowała Galę Wolontariatu, podsumowującą charytatywną działalność pracowników Spółki.