Dotyczy firmy: Grupa Orlen

Znalezione aktualności: 416

13 maja 2024

ORLEN uruchamia energooszczędne stacje

Kolejne energooszczędne stacje, MOP Chomentowo Wschód i Zachód działają już przy trasie ekspresowej S61. Obiekty wyposażone są w innowacyjny system, pozwalający na odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, magazynowanie energii oraz instalacje fotowoltaiczne. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić do 80 procent energii, niezbędnej do funkcjonowania stacji. 

24 kwietnia 2024

Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru

Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru oraz budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

4 kwietnia 2024

Twoja droga do Wolontariatu – poradnik Fundacji ORLEN

Z początkiem 2024 r. roku minęło pięć lat odkąd Fundacja ORLEN rozpoczęła rozwijanie Programu Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ORLEN. Licznik naszych wolontariackich akcji imponuje. Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ich blisko 200. Zaangażowało się w nie niemal 3,2 tys. wolontariuszy,…

14 marca 2024

Fundacja ORLEN podpowiada, jak rozpocząć przygodę z wolontariatem

Z początkiem 2024 r. roku minęło pięć lat odkąd Fundacja ORLEN rozpoczęła rozwijanie Programu Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ORLEN. Tylko w ubiegłym roku Fundacja przeprowadziła blisko 200 akcji wolontariackich, angażujących 3,2 tys. wolontariuszy. Nowa publikacja Fundacji to źródło sprawdzonej wiedzy na temat wolontariatu.

7 lutego 2024

Orlen z wyższym ratingiem ESG

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB” . W porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego. Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji i planów dekarbonizacyjnych oraz wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną. Po raz kolejny bardzo wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

19 stycznia 2024

ORLEN w pierwszej piątce najlepszych pracodawców w Polsce

Już po raz trzynasty ORLEN został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Top Employers Polska. Spółka została doceniona za wysoki poziom polityki personalnej oraz stosowane praktyki zarzadzania zasobami ludzkimi. Wśród nagrodzonych Top Employers 2024 znalazły się także ANWIL i Unipetrol z Grupy ORLEN.

16 stycznia 2024

Baltic Power pierwszą na świecie morską farmą wiatrową wykorzystującą niskoemisyjną stal

Baltic Power zostanie zbudowana z wykorzystaniem niskoemisyjnej stali produkowanej niemal wyłącznie z surowca z recyklingu w piecach hutniczych zasilanych energią odnawialną. Pozwoli to na ograniczenie śladu węglowego w całym cyklu życia turbiny o 10 proc. Farma Baltic Power rozpocznie produkcję w 2026 roku i będzie w stanie zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. 

12 stycznia 2024

W Zakładzie Produkcyjnym ORLEN działa nowa zeroemisyjna elektrownia

ORLEN uruchomił w Płocku elektrownię zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z Zakładu Produkcyjnego. W ciągu roku nowa jednostka będzie w stanie wyprodukować energię, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych. Inwestycja wpisuje się w działania Koncernu na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju nowych, zeroemisyjnych źródeł produkcji energii.

3 stycznia 2024

ORLEN wchodzi w nowy projekt gospodarki obiegu zamkniętego

ORLEN dołącza do międzynarodowego projektu recyklingowego NEXTLOOPP, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii recyklingu oraz wytwarzanie cyrkularnego polipropylenu z odpadów konsumenckich. Wyprodukowane w nowej technologii tworzywo ma spełniać unijne i brytyjskie wymogi jakościowe stawiane materiałom, mającym styczność z żywnością i kosmetykami. 

19 grudnia 2023

Grupa ORLEN przełącza norweskie platformy na energię odnawialną

W 2024 roku prawie dwie trzecie gazu wydobywanego przez Grupę ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie pochodziło z instalacji zasilanych energią odnawialną. Takie rozwiązanie pozwoli koncernowi na uniknięcie emisji ponad 88 tys. ton dwutlenku węgla w skali roku.