Dotyczy firmy: GAZ-System

Znalezione aktualności: 26

23 czerwca 2014

GAZ-SYSTEM S.A. partnerem IV Europejskiego Kongresu Finansowego

GAZ-SYSTEM S.A. wspiera tegoroczną edycję Europejskiego Kongresu Finansowego. Spółka jest także partnerem debaty Bezpieczeństwo polskiego rynku gazu ziemnego odbywającej się w ramach Kongresu. Europejski Kongres Finansowy jest miejscem dyskusji o bezpieczeństwie i stabilności finansowej Unii Europejskiej, a także debat dotyczących…

16 maja 2014

GAZ-SYSTEM S.A. odznaczony Białym Listkiem CSR POLITYKI

GAZ-SYSTEM S.A. po raz pierwszy został odznaczony Białym Listkiem CSR POLITYKI, który otrzymują firmy deklarujące wdrażanie istotnych rozwiązań rekomendowanych przez normę ISO 26000 dla efektywnego zarządzania wpływem organizacji oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Już po raz trzeci…

8 maja 2014

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi dialog z dostawcami usług projektowych i robót budowlanych

W dniach 5 i 6 maja 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A zorganizował spotkania dotyczące rozbudowy systemu przesyłowego a roli wykonawców, na które zaprosił przedstawicieli firm usług projektowych i robót budowlanych. Spotkanie miało charakter interaktywny i polegało na wymianie opinii i doświadczeń…

29 kwietnia 2014

GAZ-SYSTEM S.A. po raz kolejny w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Spółka Gaz-System S.A. po raz kolejny została ujęta w Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajmując 5 miejsce wśród firm z sektora energetycznego oraz 30 pozycję w ogólnym zestawieniu rankingu opracowanego przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennik Gazeta Prawna. Oznacza…

24 kwietnia 2014

Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zasadzili 7000 drzew

W kwietniu 2014 r. pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zasadzili ponad 7000 drzew w ramach programu wolontariatu pracowniczego „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury”. Akcja sadzenia drzew została zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Żmigród. W pierwszej, pilotażowej edycji programu wzięło udział ponad 80 pracowników…

14 marca 2014

GAZ-SYSTEM S.A. partnerem strategicznym III edycji Akademii Energii

GAZ-SYSTEM S.A. już po raz trzeci wspiera projekt „Akademia Energii” organizowany przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 26 lat. „Akademia Energii” to cykl wykładów, warsztatów i debat w…

29 lipca 2013

GAZ-SYSTEM S.A. partnerem projektu „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. jest po raz kolejny partnerem projektu „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację Sprzątanie Świata – Polska. Tegoroczna kampania odbywa się także pod hasłem „Bałtyk też może… być czysty, bioróżnorodny i pełen ryb!”, a…

17 lipca 2013

Zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM S.A. za 2012 rok

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. już po raz drugi opublikował zintegrowany raport roczny, opisujący działania podjęte przez spółkę na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentujący wyniki finansowe i pozafinansowe za 2012 rok. Zgodnie ze strategią biznesową GAZ-SYSTEM S.A. do 2020 r….

24 kwietnia 2013

GAZ-SYSTEM S.A. przyznał granty w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii

III edycja programu grantowego na realizację projektów ekologicznych, organizowana przez GAZ-SYSTEM S.A., została rozstrzygnięta. Celem konkursu jest wsparcie przez GAZ-SYSTEM S.A. najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. III edycja konkursu była skierowana do gmin, szkół i instytucji pożytku publicznego…

3 kwietnia 2013

GAZ-SYSTEM S.A. został sponsorem kolejnej znaczącej instytucji kulturalnej w Polsce – Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska to jeden z największych i najbardziej znaczących teatrów operowych w Polsce. Instytucja ta, jako jedyna w Polsce, organizuje tzw. superwidowiska, czyli spektakle przygotowywane dla wielotysięcznej widowni, w dużych obiektach, przy wykorzystaniu spektakularnych dekoracji i efektów specjalnych. Największym wydarzeniem…