Dotyczy firmy: GAZ-System

Znalezione aktualności: 26

26 kwietnia 2016

GAZ-SYSTEM S.A. od 5 lat wspiera Akademię Energii

GAZ-SYSTEM S.A., jako partner strategiczny  wspiera od 5 lat  prowadzoną przez Fundację im. Lesława A. Pagi Akademię Energii. Jest to projekt edukacyjny oferujący cykl specjalistycznych szkoleń oraz staży, osobom które z branżą energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową. W ostatni piątek …

17 marca 2016

Granty dla zwycięzców Konkursu Fundusz Naturalnej Energii w województwie opolskim

29 lutego br. odbyło się uroczyste wręczenie grantów zwycięzcom VI edycji Konkursu Fundusz Naturalnej Energii w województwie opolskim. Konkurs grantowy organizowany jest przez GAZ-SYSTEM S.A. we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia i pod patronatem Wojewody Opolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony…

25 lutego 2016

Granty Funduszu Naturalnej Energii rozdane w województwie wielkopolskim

17 lutego br. odbyło się wręczenie grantów laureatom VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii z województwa wielkopolskiego. Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A., którego celem jest dofinansowanie projektów związanych z działaniami  proekologicznymi. Patronami konkursu są Fundacja…

2 listopada 2015

Gaz System po raz kolejny „Najlepszym Pracodawcą”

20 października, odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki 10. edycji konkursu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo bardzo duże (zatrudniające powyżej 1000 pracowników), firma duża (od 250 do 1000) oraz mała (do 250 pracowników). W tegorocznej edycji konkursu…

10 lipca 2015

GAZ-SYSTEM S.A. Inwestujemy w bezpieczeństwo

GAZ-SYSTEM S.A. opublikował czwarty zintegrowany raport roczny „GAZ-SYSTEM S.A. Inwestujemy w bezpieczeństwo”, w którym zostały zaprezentowane finansowe i pozafinansowe wyniki spółki za 2014 rok. Raport „Inwestujemy w rozwój” został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) wersji G3.1…

8 stycznia 2015

GAZ-SYSTEM S.A. wdraża Kodeks postepowania dla Dostawców

GAZ-SYSTEM S.A. ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i ma wpływ na kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo…

27 października 2014

Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów – Kiełczów oraz Czeszów – Wierzchowice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o zebraniu całego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do…

5 sierpnia 2014

Konsultacje zapisów „Kodeksu postępowania dla Dostawców GAZ-SYSTEM S.A.”

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu „Kodeksu postępowania dla Dostawców GAZ-SYSTEM S.A.”  oraz zgłaszania uwag do jego zapisów. Kodeks opisuje minimalne wymagania GAZ-SYSTEM S.A. wobec Dostawców świadczących usługi lub dostarczających towary na rzecz spółki w zakresie…

9 lipca 2014

„Inwestujemy w rozwój” – zintegrowany raport roczny za 2013 r

Dostępny jest już zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM S.A. za 2013 rok, w którym zaprezentowane zostały wyniki finansowe i pozafinansowe spółki. Raport „Inwestujemy w rozwój” został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) wersji G3.1 na poziomie B+. Został on także poddany…

23 czerwca 2014

GAZ-SYSTEM S.A. partnerem projektu „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. jest po raz kolejny partnerem projektu „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację Sprzątanie Świata – Polska. Celem bieżącej, VIII już edycji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy Bałtyku i zainspirowanie…