Dotyczy firmy: ERGO Hestia

Znalezione aktualności: 112

30 października 2020

(Un)common ground – o art brandingu okiem ekspertów

Co sztuka wnosi do wartości firm? Dlaczego art branding zyskuje coraz większe uznanie jako strategia marketingowa? Jakie znaczenie w budowaniu tożsamości marek ma udział w prestiżowych wydarzeniach artystycznych? I wreszcie – jak współpraca z biznesem wygląda z perspektywy artysty?

16 października 2020

(Un)common ground – pierwszy portal o współpracy sztuki i biznesu

Jakie korzyści daje współpraca ze światem sztuki? Czy budowanie wrażliwości może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu? Gdzie szukać inspiracji? Jak skutecznie wykorzystać sztukę i działania artystyczne w strukturach firmy? Czy współpraca z biznesem oznacza utratę autonomii artystycznej? Odpowiedzi można znaleźć na uncommonground.pl – nowopowstałym portalu wiedzy o art brandingu.

14 października 2020

Podsumowanie 8. Targów CSR online na antenie MUZO.FM

W odcinku audycji „BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny”, emitowanym w dn. 10-11 października, red. Paweł Oksanowicz podsumował Targi CSR online.

3 października 2020

O odpowiedzialności za emisje, produkty oraz dobrostan pracowników podczas trzeciego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online

Zeroemisyjność, odpowiedzialność za produkt oraz za dobrostan pracowników – to tematy trzeciego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pięciodniowe wydarzenie online rozpocznie się 5 października.

1 października 2020

Każdego dnia co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w środowisku naturalnym. O SDG15 w kampanii #5latSDGs

Ekspansywna gospodarka człowieka, wprowadza zmiany w każdym elemencie środowiska, na każdej szerokości i długości geograficznej. Doprowadza do degradacji naturalnych ekosystemów, co wpływa negatywnie nie tylko na organizmy je zasiedlające, ale również na funkcjonowanie społeczeństw. Dobrobyt na Ziemi jest nierozłącznie związany z jej kondycją. 

23 września 2020

Nie stać nas na marnotrawstwo. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

Dążenie do wytwarzania dóbr i oferowania usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i środków to cel przyświecający zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stanowiący treść 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Trwa kampania #5latSDGs, zainicjowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a towarzysząca 8. Targom CSR online. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu targów będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

17 września 2020

O kryzysie klimatycznym i eliminacji plastiku podczas pierwszego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online

Jakie zmiany są konieczne, aby biznes skutecznie odpowiedział na kryzys klimatyczny? Czy eliminując plastik z opakowań, ocalimy świat? Na te pytania odpowiedzą panelistki i paneliści 8. Targów CSR online, które rozpoczną się 5 października. Tegoroczna edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu potrwa 5 dni.

10 września 2020

Biznes na rzecz jakości życia w mieście: transport, dostępność, przestrzeń miejska

„Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi i zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu” to 11. cel określony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030.

4 września 2020

Innowacyjne rozwiązania kluczem do zrównoważonego rozwoju

Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i wspieranie innowacyjności to 9. Cel Zrównoważonego Rozwoju sformułowany w ramach Agendy 2030. Innowacja to ciąg działań mający na celu wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów czy procesów technologicznych. Zawarta w tej definicji ciągła potrzeba rozwoju i dążenia do doskonałości podkreślają jej wagę w procesie kształtowania zrównoważonej przyszłości. Wymagać będzie ona zmagania się z szeregiem nowych wyzwań. Nasze działania nie będą skuteczne, jeśli nie zadbamy o odpowiedni rozwój infrastruktury, przemodelowanie przemysłu w taki sposób, aby stał się prawdziwie zrównoważony. Kluczowe są także zakrojone na szeroką skalę inwestycje w sektorach fundamentalnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym w sektorze nowych technologii.

27 sierpnia 2020

Troska | Siła Wspólnoty. Nowy raport zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii

313 ton CO2 mniej w atmosferze, 600 000 pszczół w firmowej pasiece oraz 48 000 dojazdów rowerem do pracy. To tylko część danych opublikowanych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju „Troska | Siła Wspólnoty” Grupy ERGO Hestia za lata 2018-2019. Firma raportuje nie tylko dane dotyczące działalności biznesowej, ale także wpływu wywieranego na otoczenie.