Dotyczy firmy: ERGO Hestia

Znalezione aktualności: 98

1 października 2020

Każdego dnia co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w środowisku naturalnym. O SDG15 w kampanii #5latSDGs

Ekspansywna gospodarka człowieka, wprowadza zmiany w każdym elemencie środowiska, na każdej szerokości i długości geograficznej. Doprowadza do degradacji naturalnych ekosystemów, co wpływa negatywnie nie tylko na organizmy je zasiedlające, ale również na funkcjonowanie społeczeństw. Dobrobyt na Ziemi jest nierozłącznie związany z jej kondycją. 

23 września 2020

Nie stać nas na marnotrawstwo. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

Dążenie do wytwarzania dóbr i oferowania usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i środków to cel przyświecający zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stanowiący treść 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Trwa kampania #5latSDGs, zainicjowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a towarzysząca 8. Targom CSR online. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu targów będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

17 września 2020

O kryzysie klimatycznym i eliminacji plastiku podczas pierwszego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online

Jakie zmiany są konieczne, aby biznes skutecznie odpowiedział na kryzys klimatyczny? Czy eliminując plastik z opakowań, ocalimy świat? Na te pytania odpowiedzą panelistki i paneliści 8. Targów CSR online, które rozpoczną się 5 października. Tegoroczna edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu potrwa 5 dni.

10 września 2020

Biznes na rzecz jakości życia w mieście: transport, dostępność, przestrzeń miejska

„Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi i zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu” to 11. cel określony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030.

4 września 2020

Innowacyjne rozwiązania kluczem do zrównoważonego rozwoju

Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i wspieranie innowacyjności to 9. Cel Zrównoważonego Rozwoju sformułowany w ramach Agendy 2030. Innowacja to ciąg działań mający na celu wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów czy procesów technologicznych. Zawarta w tej definicji ciągła potrzeba rozwoju i dążenia do doskonałości podkreślają jej wagę w procesie kształtowania zrównoważonej przyszłości. Wymagać będzie ona zmagania się z szeregiem nowych wyzwań. Nasze działania nie będą skuteczne, jeśli nie zadbamy o odpowiedni rozwój infrastruktury, przemodelowanie przemysłu w taki sposób, aby stał się prawdziwie zrównoważony. Kluczowe są także zakrojone na szeroką skalę inwestycje w sektorach fundamentalnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym w sektorze nowych technologii.

27 sierpnia 2020

Troska | Siła Wspólnoty. Nowy raport zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii

313 ton CO2 mniej w atmosferze, 600 000 pszczół w firmowej pasiece oraz 48 000 dojazdów rowerem do pracy. To tylko część danych opublikowanych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju „Troska | Siła Wspólnoty” Grupy ERGO Hestia za lata 2018-2019. Firma raportuje nie tylko dane dotyczące działalności biznesowej, ale także wpływu wywieranego na otoczenie.

10 sierpnia 2020

Wystawa “Raport życia” Bruno Neuhamera w Parku Hestii otwarta

Jak działają ptasie skrzydła? Gdzie mieszka krab? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć będzie można podczas spaceru po wystawie plenerowej, dostępnej od 10 sierpnia w Parku Hestii w Sopocie. Wystawa związana jest z wydaniem Raportu Rocznego ERGO Hestii, stworzonego przez Bruno Neuhamera – laureata Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy ERGO Hestia Piotra M. Śliwickiego w 18. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

23 lipca 2020

W #OdPOWIEDZialnie ERGO Hestia o zarządzaniu środowiskiem

19. odcinek #OdPOWIEDZialnie został poświęcony tematowi prewencji katastrof ekologicznych oraz zarządzaniu środowiskiem. O tym, jak firmy mogą realizować taką działalność, opowiedzieli ekspertki i eksperci z ERGO Hestia.

13 lipca 2020

Zrównoważony rozwój i zarządzanie różnorodnością tematami przewodnimi spotkania Ambasadorów CSR z przedstawicielami firmy ERGO Hestia

Trzeci zjazd Ambasadorów XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Pierwotnie zaplanowany w Sopocie, ostatecznie odbył się online. Tematami wiodącym spotkania z przedstawicielami ERGO Hestii był zrównoważony rozwój oraz strategia zarządzania różnorodnością, która stała się wyzwaniem dla przedsiębiorstw w obecnych czasach.

8 lipca 2020

Przedstawiciele Banku BNP Paribas i ERGO Hestii edukowali studentów i studentki z zakresu CSR

Ambasadorzy i ambasadorki CSR zdobywali wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju od ekspertów i ekspertek Banku BNP Paribas i ERGO Hestii. To partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy od lat wspierają w zdobywaniu wiedzy uczestników i uczestniczki programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Ze względu na pandemię zajęcia odbyły się w formule online.