Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 208

22 października 2012

Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? – raport Deloitte

Firma Deloitte opublikowała raport z badania „Kobiety i władza w biznesie”, którego celem było poznanie mechanizmów budowania wpływu w organizacji oraz pokazanie korzyści i ewentualnego ryzyka wiążącego się z wyborem określonych taktyk wpływu. Na podstawie analizy konkretnych zachowań menedżerów, kobiet…

11 sierpnia 2011

Oświadczenie Deloitte

W związku z pojawiającą się od 10 sierpnia 2011 roku w Internecie informacją o oskarżeniach jednego ze związków zawodowych odnośnie firmy Deloitte dotyczących warunków pracy pracowników firmy „Ochrona Juwentus” Sp. z o.o., oświadczamy, że firma Deloitte nie posiada w Polsce…

25 lutego 2011

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

Firma doradcza Deloitte wydała publikację poświęconą dojrzałemu zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, ukierunkowaną na dokonanie kompleksowej analizy dotyczącej zagadnienia odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Przedstawione koncepcje i poglądy opierają się na inicjatywach oraz propozycjach zawartych w publikacji Deloitte zatytułowanej: „The Risk…

21 lutego 2011

Raport: Polski sektor energetyczny w świetle międzynarodowych standardów CSR

Jak wynika z najnowszego badania Deloitte, CSR jest niedoceniany w polskich firmach sektora energetycznego. Pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa – CSR (Corporate Social Responsibility) zrobiło w ostatnich latach karierę globalną. Jest też powszechnie znane i akceptowane przez zarządy firm w Polsce….

30 lipca 2010

CSR w praktyce – publikacje firm partnerskich FOB

54 osoby, wspólne działanie 22 Partnerów Strategicznych FOB i około 170 spotkań, które służyły wymianie wiedzy i doświadczeń. Efekt? Obszerne publikacje pokazujące praktyczne ujęcie różnych tematów z zakresu CSR. Już dziś możecie przeczytać o tym: jak wdrożyć w swojej organizacji…

25 września 2009

Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach

PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte proponują, aby reakcją biznesu na obecny kryzys zaufania było dobrowolne włączenie się firm w nurt społecznej odpowiedzialności. Dlatego wspólnie realizują projekt, którego celem jest rozwój CSR w Polsce. Chociaż w Polsce coraz więcej mówi…

6 sierpnia 2009

„Lifecycle Assessment: Where is it on your sustainability agenda”

Autorzy najnowszej publikacji Deloitte wskazują, że ocena cyklu życia produktu (Lifecycle Assessment – LCA) może pomóc firmom w zwiększaniu przejrzystości procesów w łańcuchu dostaw i ułatwić osiągnięcie własnych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Inspiracją do napisania tego dokumentu było uruchomienie…

5 czerwca 2008

Nadużycia wciąż hamują rozwój polskich przedsiębiorstw

Raport Deloitte. Łapownictwo i korupcja to najbardziej dotkliwe dla polskich firm nadużycia gospodarcze. (Rzeczpospolita, 05.06.2008) Głośna w tych dniach afera związana z korupcyjnym przeprowadzaniem przetargów na zakup sprzętu i leków dla szpitali potwierdza opinie szefów firm uczestniczących w tegorocznym badaniu…