Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 205

19 listopada 2023

CSRD a cyrkularna transformacja [webinar]

W ostatnich latach zachodzi zmiana podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju – idea społecznej odpowiedzialności biznesu zostaje zastąpiona przez mierzalną strategię firmy. Nowe akty prawne wprowadzają szereg wskaźników, pozwalając przedsiębiorstwom przygotować się na uczciwą transformację w kierunku obiegu zamkniętego. Więcej o przygotowaniach, korzyściach i wyzwaniach wynikających m.in. z dyrektywy CSRD w webinarze od Deloitte.

19 września 2023

Jedynie co czwarte miasto uwzględnia w swoich działaniach kwestie sprawiedliwości klimatyczne

Odpowiedź na kryzys klimatyczny to zadanie władz centralnych, prywatnych firm, ale też samorządów. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do nowych warunków pogodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, powinno być traktowane priorytetowo. Zarówno władze, jak i mieszkańcy są zdania, że zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia to jedne z największych wyzwań stojących przed miastami na całym świecie.

7 września 2023

Trwa badanie firm nt. bioróżnorodności w kontekście biznesowym

Deloitte i Respect Energy, partnerzy strategiczni FOB, zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej postaw przedsiębiorstw wobec wyzwań związanych z bioróżnorodnością. Ankieta posłuży jako istotny wkład w raport, który będzie kompendium wiedzy i poradnikiem dla firm w Polsce i Europie w zakresie działań związanych z bioróżnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem merytorycznym publikacji.

27 lipca 2023

Nabór do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” przedłużony! Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia

Konkurs, organizowany już po raz siedemnasty, jest skierowany do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty ze swojej aktywności w obszarach ESG. Dzięki inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach.

15 czerwca 2023

14 marca 2023

Zapraszamy do XII edycji Listków CSR POLITYKI

To już XII edycja zestawienia Listków CSR POLITYKI. Podobnie jak w roku poprzednim – prócz Złotych, Srebrnych i Białych – zostaną przyznane także Listki Zielone. Trafią one do firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań. Zachęcamy do wypełnienia ankiety! Termin upływa 14 kwietnia.

27 lutego 2023

Słownik terminów klimatycznych Chapter Zero Poland

W ramach Chapter Zero Poland powstał słownik terminów klimatycznych. Jest to jedno z narzędzi programu mających zapewnić wsparcie osobom zasiadających w radach nadzorczych i zarządach w podnoszeniu kompetencji z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Punktem wyjścia do stworzenia słownika był materiał opracowany przez Climate Governance Initiative.

24 października 2022

„Lider_ka musi wywierać wpływ”. Chapter Zero Poland na PRECOP 27 w Katowicach

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji PRECOP 27 było organizowane w ramach programu Chapter Zero Poland spotkanie „Liderzy i liderki biznesu wobec bierności klimatycznej”.

21 października 2022

Wybory konsumenckie ważnym elementem rewolucji klimatycznej

Za niecały miesiąc politycy, naukowcy oraz biznesmeni spotkają się w Egipcie, gdzie w ramach 27. edycji szczytu klimatycznego COP będą dyskutować na temat największych wyzwań związanych z walką ze zmianami klimatu. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte – uczestników konferencji PRECOP, poprzedzającej światowy szczyt klimatyczny, wojna w Ukrainie stanie się akceleratorem zmian w obszarze podejścia do kwestii energetycznych, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

19 października 2022

Firmy wdrażają strategie ESG, ale nie są gotowe na raportowanie CSRD

Colliers, partner strategiczny FOB,  przedstawia raport z wnioskami nt. stanu wdrożenia polityk ESG ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieruchomości i inwestycji. Partnerem publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.