Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 208

12 stycznia 2024

Jak sprawozdawczość niefinansowa wpływa na rozwój gospodarki

Sprawozdawczość niefinansowa zyskuje na znaczeniu w Europie i na świecie, a w Polsce, gdzie obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy ponad 800 podmiotów, istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i kompetencji w tej dziedzinie. Dlatego SGH, Deloitte i BIK przygotowały wspólny Raport ESG, który analizuje aktualne trendy, wyzwania i perspektywy dla sprawozdawczości niefinansowej.

9 stycznia 2024

Deloitte i Respect Energy o globalnych stratach wynikających ze spadku bioróżnorodności

Spadek bioróżnorodności jest uznawany za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Utrata samych lasów podwodnych może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld dol. rocznie, wynika z raportu “Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, z inicjatywy partnera publikacji – Respect Energy. Mimo skali zagrożenia świadomość przedsiębiorstw pozostaje niewielka. 

19 grudnia 2023

Deloitte o potrzebie większego zaangażowania banków w finansowanie zielonej transformacji

Jak wskazuje raport przygotowany przez Deloitte, redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej przed 2050 r. bez zmiany podejścia sektora bankowego będzie trudne. Szansą na zmianę jest również zaangażowanie sektora rządowego. 

19 listopada 2023

CSRD a cyrkularna transformacja [webinar]

W ostatnich latach zachodzi zmiana podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju – idea społecznej odpowiedzialności biznesu zostaje zastąpiona przez mierzalną strategię firmy. Nowe akty prawne wprowadzają szereg wskaźników, pozwalając przedsiębiorstwom przygotować się na uczciwą transformację w kierunku obiegu zamkniętego. Więcej o przygotowaniach, korzyściach i wyzwaniach wynikających m.in. z dyrektywy CSRD w webinarze od Deloitte.

19 września 2023

Jedynie co czwarte miasto uwzględnia w swoich działaniach kwestie sprawiedliwości klimatyczne

Odpowiedź na kryzys klimatyczny to zadanie władz centralnych, prywatnych firm, ale też samorządów. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do nowych warunków pogodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, powinno być traktowane priorytetowo. Zarówno władze, jak i mieszkańcy są zdania, że zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia to jedne z największych wyzwań stojących przed miastami na całym świecie.

7 września 2023

Trwa badanie firm nt. bioróżnorodności w kontekście biznesowym

Deloitte i Respect Energy, partnerzy strategiczni FOB, zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej postaw przedsiębiorstw wobec wyzwań związanych z bioróżnorodnością. Ankieta posłuży jako istotny wkład w raport, który będzie kompendium wiedzy i poradnikiem dla firm w Polsce i Europie w zakresie działań związanych z bioróżnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało partnerem merytorycznym publikacji.

27 lipca 2023

Nabór do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” przedłużony! Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia

Konkurs, organizowany już po raz siedemnasty, jest skierowany do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty ze swojej aktywności w obszarach ESG. Dzięki inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach.

15 czerwca 2023

14 marca 2023

Zapraszamy do XII edycji Listków CSR POLITYKI

To już XII edycja zestawienia Listków CSR POLITYKI. Podobnie jak w roku poprzednim – prócz Złotych, Srebrnych i Białych – zostaną przyznane także Listki Zielone. Trafią one do firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań. Zachęcamy do wypełnienia ankiety! Termin upływa 14 kwietnia.

27 lutego 2023

Słownik terminów klimatycznych Chapter Zero Poland

W ramach Chapter Zero Poland powstał słownik terminów klimatycznych. Jest to jedno z narzędzi programu mających zapewnić wsparcie osobom zasiadających w radach nadzorczych i zarządach w podnoszeniu kompetencji z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Punktem wyjścia do stworzenia słownika był materiał opracowany przez Climate Governance Initiative.