Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 173

26 sierpnia 2021

Oferta ubezpieczycieli powinna być ściśle związana ze zmianami klimatu

Branża ubezpieczeniowa coraz uważniej przygląda się zagadnieniom ochrony środowiska oraz dążenia do neutralności klimatycznej. W zgodzie z deklaracjami rządów, niektóre z firm już zdecydowały, że chcą do zera zredukować swoją emisję.

19 sierpnia 2021

Ostatnie dni głosowania na najlepsze raporty

Internauci wybiorą laureata jednej z kategorii w 15. edycji konkursu na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Głosowanie odbywa się poprzez stronę raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport, a poparcie można przekazać trzem spośród 55 publikacji, biorących udział w konkursie.

11 sierpnia 2021

Inwestycja w czynniki ESG może zwiększyć wycenę spółek finansowanych przez fundusze private equity

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG – wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Zdaniem ekspertów firmy doradczej pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

9 sierpnia 2021

Do 16 sierpnia zgłoś raporty niefinansowe

Publikacje poświęcone działaniom w obszarze ESG i odpowiedzialnego biznesu można zgłaszać jeszcze do 16 sierpnia. Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte odbywa się już po raz piętnasty.

29 lipca 2021

Ośmiu na dziesięciu Polaków przejmuje się zmianami klimatu

Aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw. Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego. Zdecydowanie najwięcej jest w tej grupie kobiet.

27 lipca 2021

Edukacja, klimat, dobroczynność – trzy cele Fundacji Deloitte

Rozwiązywanie problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatu, ubóstwo czy ograniczony dostęp do edukacji wymaga zaangażowania, wiedzy i doświadczenia, również ze strony biznesu. Powołana niedawno Fundacja Deloitte Polska będzie realizować inicjatywy, które mają wpływ na życie społeczności angażując w nie pracowników firmy. Prezesem Fundacji Deloitte został Adam Mariuk.

30 czerwca 2021

Kluczowe regulacje w obszarze zrównoważonego rozwoju

Oczekiwania dotyczące spójnych, porównywalnych i przejrzystych informacji dotyczących klimatu i innych informacji środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) stale rosną – napędzane przez inwestorów, naciski ze strony interesariuszy i coraz bardziej także działania organów regulacyjnych.

25 czerwca 2021

Polacy i Hiszpanie najchętniej w Europie kupują od firm odpowiedzialnych społecznie

Na tle Europy polskich konsumentów charakteryzuje duże zaufanie do lokalnych producentów i firm, które odpowiedzialnie zareagowały na kryzys wywołany pandemią. Z najnowszego raportu “Global State of the Consumer Tracker” opracowanego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte wynika też, że znacząco wzrosło poczucie bezpieczeństwa we wszystkich badanych aktywnościach konsumenckich.

24 czerwca 2021

Najlepsze raporty CSR i zrównoważonego rozwoju zostaną nagrodzone już po raz piętnasty

Po raz piętnasty organizatorzy konkursu na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zapraszają do zgłaszania publikacji. Nabór odbywa się poprzez stronę raportyzr.pl. Jubileuszowa edycja konkursu stała się również okazją do wprowadzenia nowej odsłony inicjatywy, startując pod zmienioną nazwą „Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju”.

10 maja 2021

Responsible Business Forum joins Climate Governance Initiative and launches Chapter Zero Poland

We join the global Climate Governance Initiative, managed by the Centre for Climate Engagement, Hughes Hall of the University of Cambridge, in collaboration with the World Economic Forum. The involvement of the Responsible Business Forum will make it possible to launch Chapter Zero Poland, a programme to develop the competencies of supervisory/non-executive directors of companies with regard to climate challenges. Deloitte Polska is a content partner for the programme.