Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 164

10 maja 2021

Responsible Business Forum joins Climate Governance Initiative and launches Chapter Zero Poland

We join the global Climate Governance Initiative, managed by the Centre for Climate Engagement, Hughes Hall of the University of Cambridge, in collaboration with the World Economic Forum. The involvement of the Responsible Business Forum will make it possible to launch Chapter Zero Poland, a programme to develop the competencies of supervisory/non-executive directors of companies with regard to climate challenges. Deloitte Polska is a content partner for the programme.

10 maja 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołącza do Climate Governance Initiative i inauguruje działalność Chapter Zero Poland

Dołączyliśmy do globalnego projektu Climate Governance Initiative, prowadzonego przez Centre for Climate Engagement, Hughes Hall, na Uniwersytecie w Cambridge we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym. Zaangażowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwi uruchomienie Chapter Zero Poland, programu rozwoju kompetencji rad nadzorczych spółek w zakresie wyzwań klimatycznych. Partnerem merytorycznym programu jest firma Deloitte Polska.

23 kwietnia 2021

“Forbes Women” ogłasza listę 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju

Redakcja “Forbes Women” sporządziła listę polskich “Liderek zrównoważonego rozwoju”. W skład eksperckiej kapituły weszła Marzena Strzelczak, prezeska FOB. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom!

21 kwietnia 2021

Zdaniem dwóch trzecich szefów firm natychmiastowe działania złagodzą skutki zmian klimatu

 Spowolnienie gospodarcze, będące skutkiem ubocznym pandemii, bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie budżetów przeznaczonych na działania proklimatyczne mimo rosnących obaw związanych ze skutkami zmian klimatu.

19 marca 2021

Trzy czwarte banków zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu

Jak wskazują eksperci firmy doradczej Deloitte w raporcie “2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation”, banki mogą odegrać kluczową rolę na drodze do osiągnięcia zrównoważonego zarządzania finansami. W tym celu będą jednak musiały współpracować z innymi instytucjami, aby skutecznie przeprowadzić transformację rynku w tym kierunku.

10 marca 2021

Czynniki ESG – praktyczna ocena ich wpływu na wartość firmy

Liczne analizy pokazują, że firmy, które wdrażają strategię ESG (Environmental, Social, Governance) i inwestują w odpowiedzialny biznes, lepiej radzą sobie także w czasie spowolnienia gospodarczego. Te, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz związane z ładem korporacyjnym, przyciągają pracowników, konsumentów i inwestorów. Zatem to nie “moda na ESG” skłania firmy do przyjrzenia się czynnikom związanym ze zrównoważonym rozwojem, ale konkretne, wymierne korzyści. 

8 marca 2021

Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów?

Ponad dwie trzecie pracujących Polek uważa, że pandemia spowalnia rozwój ich karier zawodowych. Pracodawcy mają powody do niepokoju. Nie tylko dlatego, że mogą stracić cenne talenty. Wskutek spadku zaangażowania kobiet, mogą również zaprzepaścić długofalowe przewagi, jakie zyskali dzięki różnorodności płci w miejscu pracy.

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

22 grudnia 2020

Dekarbonizacja najszybsza w sektorze energetycznym

 Deklarowany przez wiele światowych przedsiębiorstw operujących w sektorze energetyczno-wydobywczym (E&R, ang. energy and resources) długoterminowy cel osiągnięcia węglowej neutralności jest jasny.

16 października 2020

Globalny system żywnościowy potrzebuje gruntownej przebudowy

Około 30 proc. produktów spożywczych ulega zniszczeniu lub marnuje się zanim trafi do konsumenta.