Dotyczy firmy: Deloitte

Znalezione aktualności: 193

16 września 2022

Konferencja „Czas na ESG!”

28-29 września br. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie odbędzie się konferencja „Czas na ESG!”, w ramach której  Daniel Kiewra, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opowie o ryzyku utraty konkurencyjności biznesu w obliczu kryzysu klimatycznego. Wydarzenie zostało objęte patronatem FOB. 

16 sierpnia 2022

TNFD aktualizuje strukturę ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą

28 czerwca Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą (z ang. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures, TNFD) opublikowała drugą iterację struktury ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą. Jak czytamy w materiale przygotowanym przez zespół Deloitte, wersja 2.0 ram beta została oparta na pierwszej iteracji z marca 2022 roku oraz ponad 500 informacjach zwrotnych pochodzących od blisko 130 uczestników rynku i interesariuszy z 37 krajów i wszystkich pięciu kontynentów. Niniejsza aktualizacja struktury beta TNFD zawiera dodatkowe wytyczne, w tym dotyczące podejścia LEAP (Locate Evaluate Assess Prepare) oraz instruktaż dla uczestników rynku dotyczący rozpoczęcia testów pilotażowych.

29 lipca 2022

Deloitte w gronie przyjaciół Fundacji Happy Kids

Firma Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k., za pośrednictwem Fundacji Deloitte, dołączyła do grona przyjaciół Fundacji Happy Kids, dla których ważna jest troska o losy najbardziej potrzebujących. W myśl zasady Making an impact that matters, Fundacja Deloitte postanowiła zaangażować się w pomoc dla dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej.

13 lipca 2022

Do 12 września można zgłaszać raporty ESG do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

To ostatnie dni na zgłaszanie raportów zrównoważonego rozwoju do 16. edycji konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Wyniki poznamy  w listopadzie podczas uroczystej gali na GPW. Swoje nagrody przyznają też Giełda Papierów Wartościowych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

5 lipca 2022

ING liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm

ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej szesnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

1 lipca 2022

Ranking Odpowiedzialnych Firm: CEMEX Polska ponownie wśród liderów

CEMEX Polska w XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajął 3. miejsce w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna” oraz 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej. W ten sposób twórcy Rankingu docenili działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki zestawienia poznaliśmy 30 czerwca br.

27 czerwca 2022

Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm

30 czerwca w Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wydarzenie podsumuje tegoroczną pracę nad oceną polskich przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej i pozytywnej zmiany. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym inicjatywy.

8 czerwca 2022

Raport Women at Work 2022

Jak wiele pracowniczek myśli o odejściu? Czy praca hybrydowa pomogła im w osiągnięciu work-life balance? Z raportu „Women @ Work 2022: A Global Outlook” wynika, że powszechne zmęczenie zawodowe i brak elastycznych godzin pracy nie sprzyja kobietom. Choć połowa z nich doświadcza mikroagresji w pracy, mniej niż co czwarta informuje o tym pracodawcę. 

10 maja 2022

AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

12 maja odbędzie się wydarzenie organizowane w ramach serii spotkań AICPA & CIMA Money Talks, podczas których eksperci/tki oraz osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiają trendy, które mają wpływ na rynek pracy w przyszłości. Tym razem mowa będzie o zrównoważonym rozwoju i ESG. W wydarzeniu wystąpi Irena Pichola, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który patronuje inicjatywie. 

12 kwietnia 2022

Webinar: Pomoc dla Ukrainy – aspekty podatkowe i prawne

Deloitte zaprasza na bezpłatny webinar, podczas którego zostaną poruszone kluczowe kwestie podatkowe i prawne związane ze świadczeniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz legalizacją ich pobytu i zatrudnienia w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00-11:00.