Dotyczy firmy: CEMEX Polska

Znalezione aktualności: 84

28 kwietnia 2020

CEMEX Polska wspiera szkoły w zdalnej edukacji w trakcie pandemii koronawirusa

CEMEX w Polsce realizuje projekt „Wirtualna Klasa CEMEX”, którego celem jest wsparcie zdalnych metod nauczania w szkołach zlokalizowanych w okolicach zakładów CEMEX. To odpowiedź firmy na wyzwania edukacyjne, które pojawiły się w obliczu trwającej pandemii COVID-19. Do tej pory, w ramach projektu, w który zaangażowani są również wolontariusze CEMEX, zorganizowano wirtualne klasy dla prawie 2000 uczniów oraz 291 nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich w ośmiu lokalizacjach.

16 kwietnia 2020

Ceetrus Polska i T-Mobile Polska nowymi partnerami strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas premiery Raportu ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, która odbyła się 16 kwietnia 2020 roku w formie online, do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły dwie firmy, zaś długoletni partnerzy zostali wyróżnieni za dotychczasową, wieloletnią współpracę z FOB.

2 kwietnia 2020

CEMEX podpisał zasady ONZ dotyczące Wzmocnienia Pozycji Kobiet

Firma CEMEX została sygnatariuszem zasad ONZ dotyczących Wzmocnienia Pozycji Kobiet (WEP – the Women’s Empowerment Principles), podkreślając swoje zaangażowanie w osiągnięcie równości płci.

2 kwietnia 2020

CEMEX Polska nagrodzony Złotym Godłem Konsumencki Lider Jakości 2020

Po raz trzeci firma CEMEX Polska otrzymała Złote Godło w ramach programu Konsumencki Lider Jakości w kategorii Cement, w uznaniu najwyższej jakości produktów i obsługi klienta oraz reputacji marki na rynku. Program Konsumencki Lider Jakości 2020 stanowi podsumowanie ogólnopolskich badań konsumenckich, które zostały przeprowadzone na próbie ponad 16 tys. konsumentów.

31 marca 2020

Nowy Raport Zintegrowany CEMEX za 2019 rok

CEMEX opublikował Raport Zintegrowany za 2019 rok pt. „Innowacje dla lepszego świata”. Raport zawiera pełną analizę strategicznej wizji CEMEX, wyników operacyjnych, zasad ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie została podkreślona także nowa strategia CEMEX dot. klimatu i jej wkład w stymulowanie innowacyjności w branży poprzez realizowanie nowych, wartościowych inwestycji.

24 marca 2020

Działania CEMEX w związku z epidemią COViD-19

CEMEX prowadzi aktualnie pilotażowy projekt, wsparcia szkół zlokalizowanych wokół zakładów w zakresie prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych w okresie zamknięcia szkół. W projekt zaangażowani są również wolontariusze CEMEX.

19 marca 2020

CEMEX ogłasza nabór projektów społecznych w 10. edycji konkursu CEMEX-Tec Award

Już po raz dziesiąty Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey ogłosiło globalny konkurs CEMEX-Tec Award. Po raz trzeci, nagroda zostanie przyznana projektom z krajów z całego świata. Od momentu powstania konkursu, wzięli w nim udział przedstawiciele 74 krajów.

2 marca 2020

Rusza kolejna edycja konkursu „Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” uruchomiła nabór projektów w 11 edycji konkursu „Fabryka Pomysłów”. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kluby sportowe, gminne ośrodki kultury i spółdzielnie socjalne w określonych lokalizacjach do 6 marca 2020 roku.

20 grudnia 2019

CEMEX na świecie z nowym celem w obszarze wolontariatu pracowniczego

CEMEX ogłosił ustanowienie nowego celu w zakresie wolontariatu pracowniczego na 2020 rok, związanego z zobowiązaniem firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz strategii biznesowej firmy, w którą wpisane jest budowanie lepszej przyszłości.

6 grudnia 2019

Poszukiwania prehistorycznych amonitów w kopalni CEMEX w Jaroszowcu

Grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Chechle miała okazję wcielić się w rolę „archeologów”, odkrywając geologiczne skarby w kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu. Dzięki grantowi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” dzieci z pomocą pracowników-wolontariuszy CEMEX poszerzały swoją wiedzę, szukając prehistorycznych skamieniałości.