Dotyczy firmy: CEMEX Polska

Znalezione aktualności: 126

16 grudnia 2021

40 pustułek opuściło cementownie CEMEX w 2021 roku

Troska o środowisko naturalne i bioróżnorodność jest ważnym elementem strategii CEMEX Polska. Właśnie dlatego firma w swoich cementowniach w Chełmie i Rudnikach, na terenie których stwierdzono obecność pustułki, prowadzi projekt wspierający populację tego chronionego gatunku. Po zakończonym sezonie 2021, CEMEX dzieli się wynikami prac pod okiem doświadczonych ornitologów.

5 grudnia 2021

W #OdPOWIEDZialnie CEMEX Polska o wolontariacie pracowniczym

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 30. odcinek #OdPOWIEDZialnie został poświęcony tematowi wolontariatu pracowniczego

3 grudnia 2021

CEMEX Polska partnerem strategicznym programu „Builder for The Young Architects”

Rozpoczęła się kolejna edycja programu edukacyjnego „Builder for The Young Architects”. Na przyszłych architektów czekają m.in.: wykłady, spotkania z przedstawicielami branży budowlanej, a także konkurs pt. „Wyzwanie młodego architekta”. Partnerem strategicznym programu, realizowanego przez Builder Polska i Stowarzyszenie Architektów Polskich, jest CEMEX Polska. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

10 listopada 2021

W #OdPOWIEDZialnie CEMEX Polska o roli dialogu z interesariuszami

W ramach 29. odcinka #OdPOWIEDZialnie Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX, koordynatorka ds. wpływu społecznego w CEMEX Polska, opowiedziała nam o tym, jak w jej firmie prowadzony jest dialog z interesariuszami

29 października 2021

Ogłoszono laureatów nagrody „CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020”

We wrześniu 2021 r., odbyło się spotkanie z laureatami przyznawanej przez CEMEX nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w kwietniu br. Zwycięzcami zostali dr Venkatesh Naidu Nerella i dr Daniel Weger z Niemiec. Obaj naukowcy otrzymali to prestiżowe wyróżnienie za przełomowe badania w dziedzinie innowacyjnego druku 3D w betonie.

19 października 2021

Konkurs Power Concrete z wygraną pracowników CEMEX

Dużym sukcesem zespołów CEMEX Infrastruktura oraz CEMEX Polska zakończył się konkursu Power Concrete, organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Zespoły CEMEX zajęły pierwsze oraz trzecie miejsce w finale wydarzenia. Wyniki ogłoszone zostały podczas XI Konferencji Dni Betonu w Wiśle.

1 października 2021

CEMEX Polska inwestuje w energię słoneczną

Na terenie wytwórni betonu CEMEX Polska w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna. Uruchomienie instalacji odbyło się w tym tygodniu. CEMEX zapowiada więcej podobnych inwestycji, które wpisują się w ambitne cele klimatyczne firmy oraz strategię Future in Action.

24 września 2021

Ogród dydaktyczny w Domu Dziecka w Chorzenicach w ramach Wolontariatu CEMEX

Wychowankowie Domu Dziecka w Chorzenicach będą mogli już niedługo odpoczywać i odbywać zajęcia w ogrodzie edukacyjnym, który powstanie na terenie ośrodka. Inauguracja ogrodu z udziałem władz powiatu i zarazem pierwsza część projektu, została zrealizowana w ostatni weekend w ramach wolontariatu pracowniczego CEMEX.

3 września 2021

Nauka i zabawa podczas „Lata z CEMEX”

CEMEX Polska zorganizował letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z okolic swoich zakładów cementowych w Chełmie i Rudnikach. Program „Lato z CEMEX”, realizowany już po raz drugi, stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności w dobie pandemii Covid-19.

20 sierpnia 2021

CEMEX Polska wspiera wizję dekarbonizacji polskiego budownictwa

CEMEX Polska poparł ścieżkę dekarbonizacji zaprezentowaną w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Dokument opublikowany na początku czerwca zawiera mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Raport powstał dzięki wsparciu i współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Udział CEMEX w projekcie potwierdza zaangażowanie firmy we wdrażanie strategii korporacyjnej Future in Action na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.