Dotyczy firmy: CCC

Znalezione aktualności: 46

23 września 2020

Nie stać nas na marnotrawstwo. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

Dążenie do wytwarzania dóbr i oferowania usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i środków to cel przyświecający zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stanowiący treść 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Trwa kampania #5latSDGs, zainicjowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a towarzysząca 8. Targom CSR online. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu targów będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

10 września 2020

Partnerzy FOB w gronie spółek świadomych klimatycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowało wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r. W gronie 6 podmiotów, które uzyskały tytuł „Spółka Świadoma Klimatycznie” znaleźli się m.in. partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu: LPP, CCC i Orange Polska.

9 września 2020

MSCI ESG przyznaje firmie CCC rating „A”

CCC uzyskało rating „A” przyznawany przez MSCI ESG spółkom, które wyróżniają się swoją działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla CCC to już druga pozytywna rewizja ratingu w ciągu zaledwie dwóch lat. Rating „A” stawia CCC w jednym rzędzie ze światowymi liderami branżowymi. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju to dziś oczekiwanie coraz bardziej świadomych klientów i jeden z głównych filarów strategii Grupy CC GO.22. Rating MSCI ESG jest wymiarem sukcesu spółki w jej realizacji. Ambitny cel zdobycia ratingu „A” CCC osiągnęło o rok wcześniej niż pierwotnie zakładało. Spółka konsekwentnie realizuje dalsze działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu, wypełniając cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. 

6 sierpnia 2020

CCC zebrało już ponad tonę obuwia w ramach akcji „Daj swoim butom drugie życie”

Spółka CCC, lider sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęła pilotażową zbiórkę używanego obuwia pod hasłem „Daj swoim butom drugie życie”. Podczas pierwszych trzech tygodni akcji (od 6 lipca 2020) przeprowadzonej w 11 sklepach stacjonarnych CCC w Polsce, zebrano ponad tonę obuwia. Pilotażowa zbiórka, po pierwsze pozwoli sprawdzić zainteresowanie i świadomość tematu w Polsce, po drugie pomoże zbadać możliwości zagospodarowania zużytego obuwia. Akcja wpisuje się w przyjętą przez spółkę Strategię Zrównoważonego Rozwoju i jeden z celów – wdrażanie koncepcji obiegu zamkniętego produktów.

3 lipca 2020

CCC publikuje strategię zrównoważonego rozwoju GO.22

Spółka CCC, lider sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej opublikowała szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju będącą jednym z filarów strategii biznesowej Grupy na lata 2020-2022 „Go.22”. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa.

10 czerwca 2020

Odpowiedzialny biznes w czasie pandemii. Wywiady z prezesem CCC oraz dyrektorką ds. korporacyjnych w Coca-Cola HBC Polska

Ukazała się najnowsza odsłona wywiadów z firmami, które włączyły się w walkę z pandemią koronawirusa. Marcin Czyczerski, prezes Zarządu CCC oraz Katarzyna Borucka, dyrektorka ds. korporacyjnych w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zaprezentowali działania z obszaru zarządzania, bezpieczeństwa i…

9 czerwca 2020

IX zestawienie Listków CSR POLITYKI

Ukazało się dziewiąte zestawienie Listków CSR Tygodnika “Polityka”, przygotowywane jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. Ankietę wypełniło i przesłało do redakcji 96 przedsiębiorstw, 68 spośród nich zostało nagrodzonych.

4 czerwca 2020

Partnerzy strategiczni FOB liderami XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Czternasta edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm obyła się w przestrzeni wirtualnej. W tym roku w ROF wzięły udział 74 firmy. Do głównego zestawienia zakwalifikowało się 68 przedsiębiorstw, a na jego czele znalazły się BNP Paribas Bank Polska oraz ING Bank Śląski.

27 kwietnia 2020

CCC uruchamia Domową Akademię Rozwoju dla pracowników pionu sprzedaży

CCC, lider sektora obuwniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, w dobie wyzwań związanych z trwającą światową pandemią koronawirusa uruchamia dla pracowników pionu sprzedaży projekt Domowa Akademia Rozwoju. Osoby, które z uwagi na obecne obostrzenia i zamknięcie sklepów stacjonarnych, przebywają w domach mogą…

20 marca 2020

#cccrazemmożemywiecej – Wspólnie walczymy z koronawirusem

CCC przekaże 10 zł z każdej sprzedanej pary butów marki LASOCKI na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.