Dotyczy firmy: Amica

Znalezione aktualności: 72

8 maja 2017

Amica wyróżniona za działania z OSP

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów nagrodziła firmę Amica, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za podejmowane działania prospołeczne. Tytuł oraz statuetkę Floriana odebrał przedstawiciel firmy Amica, podczas uroczystej gali, która obyła się 4 maja…

11 października 2016

AMICA wyróżnienia przez Fundację Kronenberga

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już trzeci raz nagrodziła polskie firmy, które z sukcesami konkurują na rynkach zagranicznych oraz inwestujące w Polsce firmy z rynków wschodzących. W tym roku w kategorii „Polskie inwestycje zagraniczne” bezkonkurencyjny okazał się krajowy lider branży…