„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zrealizowana została przez Nutricia Polska. Celem kampanii było budowanie świadomości nt. żywienia medycznego jako integralnego elementu opieki zdrowotnej oraz wsparcie pacjentów i ich opiekunów w procesie leczenia. Działania obejmowały edukację na temat wsparcia żywieniowego w chorobie onkologicznej, neurologicznej i żywieniu dojelitowym. Zrealizowany został spot z udziałem m.in. Macieja Stuhra, oraz rozmowy z psychologiem na temat wsparcia opiekunów w chorobie. Stworzono także Kartę Praw Opiekuna, dokument, będący praktycznym narzędziem, wspierającym opiekunów w ich codziennych obowiązkach. Jego autorem jest radca prawny, prof. dr hab. Dorota Karkowska. Wydano 2 poradniki dla opiekunów pacjentów onkologicznych i neurologicznych, przygotowane przez psychologa, obejmujące praktyczne ćwiczenia i wywiady z opiekunami.