Żywiec Jutra – Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka

Metryka praktyki

Firma: Zakład Fotograficzny u Jarka - Jarosław Deka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Projekt Żywiec Jutra organizowany przez Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej ma pomóc dzieciom i młodzieży rozwijać ich talenty, umiejętności, kształtować poczucie przynależności społecznej, a także wspomagać rodziców w rozwijaniu wiedzy nt. dietetyki, profilaktyki i aktywności sportowej. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów.

Więcej informacji