„Życie jest darem. Pierwsza pomoc” – cykl szkoleń dla pracowników – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Potrzeba szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy była zgłaszana przez samych pracowników. Szczególnie ważne było przygotowanie pracowników „pierwszej linii” do udzielenia pierwszej pomocy klientom w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu w oddziałach banku. Pracownicy zwracali uwagę, że konieczne jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności w tym obszarze. W 2009 roku została zorganiozowana pierwsza edycja szkoleń z udziałem ratowników medycznych Medicover. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniami, w 2011 została podjęta decyzja o organizacji cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Warsztaty odbyły się w ramach akcji Życie jest darem. Pierwsza pomoc. W 2011 roku zorganizowanych zostało 50 szkoleń, w których udział wzięło 500 pracowników. Na szkolenie składa się godzinna prezentacja i 2-godzinne ćwiczenia praktyczne z użyciem manekina i defibrylatora. Chęć udziału w szkoleniu zgłosiło ponad 800 pracowników, którzy niejednokrotnie borykali się z problemem, w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy klientom banku i współpracownikom.