Zwiększenie zaangażowania kobiet w przemyśle energetycznym

Metryka praktyki

Firma: Polenergia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Polenergia angażuje się czynnie w edukację młodych kobiet, absolwentek oraz studentek. Jako partner strategiczny Fundacji im. Lesława A. Pagi wspiera merytorycznie oraz organizacyjnie Akademię Liderek Biznesu. Polenergia uczestniczyła w projekcie Perspektyw – Dziewczyny na Politechniki!, który obejmuje prowadzenie dni otwartych dla ostatnich klas techników i liceów, w tym w szczególności dla młodych kobiet. Polenergia została także partnerem merytorycznym studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa (MEW)” na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie oprócz prowadzenia części zajęć sfinansowała też 2 miejsca dla studentek tego kierunku. Działania związane ze wsparciem edukacji kobiet w branży energetycznej są dla Polenergii bardzo istotne. Poprzez takie podejście firma angażuje młode, ambitne kobiety do działania w branży uważanej za typowo męską, przez co obala ten mit. Dodatkowo przyczynia się do poszerzania wiedzy z zakresu, w którym prowadzona jest działalność firmy, czyli odnawialne źródła energii i transformacja energetyczna. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w 2023 r. (m.in. staż dla jednej kobiety z Akademii Liderek Biznesu w Dziale Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju). Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Gdańskim.